Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus


Opiskelu lukiossa

Lukio-opiskelu on osa toisen asteen koulutusta.
Lukion suoritusaika on 2-4 vuotta. Suoritus koostuu vähintään 75 kurssista. Ylärajaa kurssimäärästä ei ole.

PAKOLLISET KURSSIT: 47-51 kurssia, riippuen valitseeko lyhyen vai pitkän matematiikan.

SYVENTÄVÄT KURSSIT: vähintään 10 kurssia

SOVELTAVAT KURSSIT: määrä ei rajoitettu


Opiskelijalla on oikeus saada ohjausta opiskelunsa ja oppimisensa tueksi. Ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaaja, eri aineiden opettajat ja rehtori. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Jokaiselle ryhmälle nimetään opettaja ryhmänohjaajaksi, joka on opiskelijoiden lähiohjaaja. Ryhmänohjauksia järjestetään säännöllisesti ja opiskelija on velvollinen osallistumaan niihin. Opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan apuna toimivat tutorit, eli vanhemmat opiskelijat, jotka perehdyttävät ja auttavat uusia opiskelijoita opintoihin ja koulun käytäntöihin.
Aineenopettaja edustaa aineensa parasta asiantuntijaa: hän ohjaa opiskelijaa oman aineensa opiskelussa ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa.

Opinto-ohjaaja tarjoaa henkilökohtaista ja luokkamuotoista ohjausta opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen, ainevalintojen tekemiseen, ylioppilaskirjoituksiin, opintojen hajauttamiseen, ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin ja hakujen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Opinto-ohjaaja puoleen voit kääntyä mm. seuraavissa asioissa:

  • haluat muuttaa ainevalintojasi
  • haluat suunnitella opintojasi
  • opintosi eivät jostain syystä etene
  • aiot siirtyä 3,5- tai 4-vuoden opintosuunnitelmaan
  • tarvitset lisätietoa ylioppilaskirjoituksista
  • tarvitset apua jatko-opintojesi suunnittelussa, ammatinvalinnassa ja/tai hakuasioissa
  • tarvitset henkilökohtaista ohjausta

Opinto-ohjaaja pitää yhden pakollisen kurssin opinto-ohjausta kaikille lukiomme opiskelijoille. Lisäksi valittavana on yksi opinto-ohjauksen syventävä kurssi.

Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi rakentuu seuraavasti (vanhan OPS:n mukaan):
1.vuonna 0,4 kurssia, 2.vuonna 0,2 kurssia sekä 3.vuonna 0,4 kurssia. Opinto-ohjaukseen sisältyvät myös mahdollisuuksien mukaan vierailuja eri oppilaitoksiin. Käymme myös vuosittain abien kanssa Studia- messuilla Helsingissä.

Pälkäneen lukion opinto-ohjaajan Lotta Seppäsen tavoittaa päivittäin koululta, wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Opiskelija voi varata henkilökohtaisen ohjausajan opinto-ohjaajan työhuoneen oven vieressä olevasta listasta tai ottamalla opinto-ohjaajan yhteyttä henkilökohtaisesti.


Pälkäneen lukion opinto-ohjaaja
Lotta Seppänen
lotta.seppanen(at)palkane.fi
puh. 050 3152 812