Teemaopinnot

Pylväsdiagrammi Libre Office Calc - taulukkolaskentaohjelmallaTänään harjoitellaan yksinkertainen pylväsdiagrammi. Tarkoituksesi on tuottaa kaksi diagrammia, jotka liitetään kuviksi Libre Writer-ohjelmaan samalle sivulle.
Kuvaan 1 teet allaolevan linkin ohjeiden mukaisen kuvan.
Kuvaan 2 keksit itse toisen vuoden virtaamat ja saat kahdet pylväsdiagrammit samaan kuvaan.
Palautus allaolevaan palautuskansioon.

linkki: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/pylvasdiagrammi_1_1.pdf

LibreOffice Draw-harjoitus: kuinka luon kuvan. Esimerkkinä konvektiosateen synty