Tehtävä 2. Hiilten lukumäärän määritys

Osa 3: Rakennekaavan hahmottaminen

Molekyylin rakennekaavan määrittäminen tässä tapauksessa on hankalaa, jos ei ole olemassa lisätietoja, esim. isomeriaan liittyvää tietoa. Laboratorio-olosuhteissa todennäköisesti ajettaisiin spektrit ja tehtäisiin vertailut spektrikirjastoihin.

Hiili-NMR:n vinkkaama kaksi CH3-ryhmää viittaisia siis kahteen erilliseen metyyliryhmään, jolloin hiilirungon (rengasrakenteen) muodostaa sykloheksaani. Molekyylissä on neljä asymmetristä hiiltä. Tämän jälkeen voisi koota mahdolliset isomeerit.

Seuraavissa kuvissa viivakaava ja 3D-mallinnus molekyylistä:

Tehtva2_CNMR_molekyyli.png
Tehtava2_sykloheksanoli.png