Infrapunaspektroskopia (IR)

Tehtävät

  1. Tunnista yhdisteelle (yhdisteryhmille) tyypilliset spektriviivat (piikit) ja laadi niistä oma spektritulkintamalli. Tulkittavat aineistot löytyvät tehtävän omalta sivulta.
  2. Tunnista aine ja esitä sen rakennekaava. Ratkaisussa voit hyödyntää eri spektrilajien tuottamaa tietoa.
  3. Lääkemolekyylin valmistus ja analysointi.
Löydät tehtävät ja niiden aineistot alasivuilta.

Tehtävä 1. Spektrikartan laatiminen (Tehtava_IR_Spektrikartta.pdf)