Koulutuspaketti (opettajat)

Spektroskopia -koulutus (3h)

(kellonajat ohjeellisia)

klo  teema työskentelymuoto
09.00 Kurssin avaus - kurssin tavoitteet - osallistujien odotukset (ja omat kokemukset)
- kurssin aineiston esittely
keskustelu
09.15 Spektroskopia ja LOPS 2015 ja 2019 (mitä opetussuunnitelmat edellyttävät) luento
09.30 Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmät perusteet
Spektrikirjastot opettajan työkaluna
luento
10.00 Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen
- massaspektrien tulkinta
luento
10.30 TAUKO  
10.45 IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
- IR-spektrien tulkinta, spektrikartan laatiminen (tehtävätyyppi)
luento
11.15 HNMR ja CNMR -spektroskopiat ja molekyylien atomien (vety ja hiili) erilaiset ympäristöt - lyhyesti esimerkin kautta (preli) luento
11.30 UV-spektrokospia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen
- standardisuoran tuottaminen pitoisuuden määrittämiseksi
luento ja kotitehtävä
12.00 Kurssin päättäminen  

 
 

AINEISTOA koulutuksen perustaksi:

LOPS2019 aineistossa todetaan:

Keskeiset sisällöt (LOPS 2019)
- liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi
--> UV-spektroskopian soveltaminen
- suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria
--> erilaisen spektrometrisen ja spektroskopisen tiedon soveltaminen
- tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta
--> erilaisen spektrometrisen ja spektroskopisen tiedon soveltaminen

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: ... liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä liuoksen pitoisuuden määrittäminen standardisuoran ja lineaarisen mallin avulla.
--> UV-spektroskopian soveltaminen

Tukiaineisto lähestyy LOPS:in sisältöjä tutkimisen, TVT ja matemaattisen osaaminen taitojen kautta:
Tutkimisen taitoja ... 
- liuoksen pitoisuuden määrittäminen standardisuoran ja lineaarisen mallin avulla
- joidenkin selvästi erottuvien funktionaalisten ryhmien tunnistaminen IR- ja erilaisten vety-ympäristöjen määrän tunnistaminen H-NMR-spektreistä
- moolimassan arvioiminen MS-spektristä
TVT-taitoja
- standardisuoran sovittaminen voidaan tehdä esimerkiksi konsentraatio/absorbanssi tai massa/konsentraatio -dataan
Matemaattisen osaamisen taitoja
- suoran sovittamisesta saadun lineaarisen mallin käyttö esimerkiksi tunnettua absorbanssia vastaavan pitoisuuden laskemiseksi

Varsin laajasti käytössä on tehtävämalli, jossa (tukiaineiston mukaan)
Suhdekaava lasketaan alkuaineiden massoista tai näytteen massaprosenttisista koostumuksista, mutta suhdekaavan määrittämistä palamistuotteista ei edellytetä. Molekyylikaava voidaan määrittää käyttämällä MS-spektristä saatavaa moolimassaa.
ja 
Spektrien tulkitsemisessa tavoitteena on yhdistää annetut yksinkertaiset molekyylit näiden spektreihin. Tunnistaminen tapahtuu IR- ja H-NMR-spektrien funktionaalisista ryhmistä antaman tiedon avulla.

Spektrometrian käyttöä tarkennetaan tukiaineistossa:
Spektrometrian käsittelyssä paino on spektrien tulkinnalla. opiskelijan pitäisi esimerkiksi tunnistaa moolimassa massaspektristä, mutta fraktioiden tulkintaa ei edellytetä.
- massapektrometria mahdollistaa moolimassan määrittämisen
IR-spektristä opetellaan tunnistamaan yleisiä ja helposti erottuvia sidoksia kuten karbonyylihiilen sidos.
- IR-spektrit mahdollistavat yleisten funktionaalisten ryhmien tunnistamisen, kuten hydroksyyliryhmän (OH-ryhmä), karbonyyliryhmän (C=O-ryhmä) 

H-NMR-spektristä voidaan käsitellä esimerkkinä jonkin yksinkertaisen yhdisteen kuten etanolin spektrin tulkitseminen. Opiskelijan tulee tunnistaa spektristä erilaisten vety-ympäristöjen määrä ja osata tunnistaa helposti erottuvat funktionaaliset ryhmät.
- HNMR-spektreistä voidaan tulkita tiettyjen vetyjen ympäristöä ja joukko funktionaalisia ryhmiä spektripiikkien sijainnin perusteella

Spektroskopia -koulutus (6h)

(kellonajat ohjeellisia)

klo  teema työskentelymuoto
10.00 Kurssin avaus - kurssin tavoitteet - osallistujien odotukset (ja omat kokemukset)
- kurssin aineiston esittely
keskustelu
10.30 Spektroskopia ja LOPS 2015 ja 2019 (mitä opetussuunnitelmat edellyttävät)
Erilaiset tehtävätyypit ja spektrometrian käyttö eri kurssien käsitteiden ja teemojen yhteydessä
luento
11.00 Erilaisten spektrometristen ja spektroskopisten menetelmät perusteet
Spektrikirjastot
luento
12.00 Massaspektrometria ja moolimassan määrittäminen
- massaspektrien tulkinta
keskusteluluento
13.00 LOUNAS  
13.45 IR-spektroskopia ja funktionaalisten ryhmien määrittäminen
- IR-spektrien tulkinta, spektrikartan laatiminen (tehtävätyyppi)
- IR-spektrit ja isomeria
luento ja työpaja
14.30 HNMR ja CNMR -spektroskopiat ja molekyylien atomien (vety ja hiili) erilaiset ympäristöt
- HNMR-spektrien tulkintaa (erilaiset vetyjen ympäristöt)
- CNMR-spektrien tulkintaa (hiiliatomien lukumäärä ja ympäristö)
luento ja työpaja
15.15 UV-spektrokospia ja kvantitatiivinen pitoisuuden määrittäminen
- standardisuoran tuottaminen pitoisuuden määrittämiseksi
työpaja
16.00 Kurssin päättäminen ja etätehtävän anto  

 
 

AINEISTOA koulutuksen perustaksi:

LOPS2019 aineistossa todetaan:

Keskeiset sisällöt (LOPS 2019)
- liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä standardisuoran sovittaminen pitoisuuden määrittämiseksi
--> UV-spektroskopian soveltaminen
- suhdekaavan ja molekyylikaavan selvittäminen laskennallisesti sekä rakenneisomeria
--> erilaisen spektrometrisen ja spektroskopisen tiedon soveltaminen
- tutustuminen spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta
--> erilaisen spektrometrisen ja spektroskopisen tiedon soveltaminen

Keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavilla kokeellisilla tutkimuksilla: ... liuoksen valmistus ja laimentaminen sekä liuoksen pitoisuuden määrittäminen standardisuoran ja lineaarisen mallin avulla.
--> UV-spektroskopian soveltaminen

Tukiaineisto lähestyy LOPS:in sisältöjä tutkimisen, TVT ja matemaattisen osaaminen taitojen kautta:
Tutkimisen taitoja ... 
- liuoksen pitoisuuden määrittäminen standardisuoran ja lineaarisen mallin avulla
- joidenkin selvästi erottuvien funktionaalisten ryhmien tunnistaminen IR- ja erilaisten vety-ympäristöjen määrän tunnistaminen H-NMR-spektreistä
- moolimassan arvioiminen MS-spektristä
TVT-taitoja
- standardisuoran sovittaminen voidaan tehdä esimerkiksi konsentraatio/absorbanssi tai massa/konsentraatio -dataan
Matemaattisen osaamisen taitoja
- suoran sovittamisesta saadun lineaarisen mallin käyttö esimerkiksi tunnettua absorbanssia vastaavan pitoisuuden laskemiseksi

Varsin laajasti käytössä on tehtävämalli, jossa (tukiaineiston mukaan)
Suhdekaava lasketaan alkuaineiden massoista tai näytteen massaprosenttisista koostumuksista, mutta suhdekaavan määrittämistä palamistuotteista ei edellytetä. Molekyylikaava voidaan määrittää käyttämällä MS-spektristä saatavaa moolimassaa.
ja 
Spektrien tulkitsemisessa tavoitteena on yhdistää annetut yksinkertaiset molekyylit näiden spektreihin. Tunnistaminen tapahtuu IR- ja H-NMR-spektrien funktionaalisista ryhmistä antaman tiedon avulla.

Spektrometrian käyttöä tarkennetaan tukiaineistossa:
Spektrometrian käsittelyssä paino on spektrien tulkinnalla. opiskelijan pitäisi esimerkiksi tunnistaa moolimassa massaspektristä, mutta fraktioiden tulkintaa ei edellytetä.
- massapektrometria mahdollistaa moolimassan määrittämisen
IR-spektristä opetellaan tunnistamaan yleisiä ja helposti erottuvia sidoksia kuten karbonyylihiilen sidos.
- IR-spektrit mahdollistavat yleisten funktionaalisten ryhmien tunnistamisen, kuten hydroksyyliryhmän (OH-ryhmä), karbonyyliryhmän (C=O-ryhmä) 

H-NMR-spektristä voidaan käsitellä esimerkkinä jonkin yksinkertaisen yhdisteen kuten etanolin spektrin tulkitseminen. Opiskelijan tulee tunnistaa spektristä erilaisten vety-ympäristöjen määrä ja osata tunnistaa helposti erottuvat funktionaaliset ryhmät.
- HNMR-spektreistä voidaan tulkita tiettyjen vetyjen ympäristöä ja joukko funktionaalisia ryhmiä spektripiikkien sijainnin perusteella

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä