Bubbl.us

Huom!

Sivuston ja sen materiaalien käyttö maksullisien koulutuksien sisältönä on ehdottomasti kiellettyä. 

miellekarttasovellus (PC/IPad)

Bubbl.us voit luoda helposti miellekartan/puukuvaimen ja sanaperheitä. Voit jakaa upotettuna koodina, linkkinä ja tallentaa jpg tai png -kuvana koneellesi liittäen sellaisena sähköiselle alustalle.

Huono puoli on se, että ilmaisversiossa voi säilyttää vain kolmea mindmappiä kerrallaan eli sinun pitää tallentaa mind map tiedostoksi, jotta voit raivata tilaa uusille mindmap:eillesi. Eli jakaminen upotettuna koodina -vaihtoehto on huono, koska silloin et voi tuhota työtä tai se lakkaa näkymästä. Ilmaisversiossa kupliin voi lisätä vain tekstiä.

omia käyttöesimerkkejä:

saksan vuodenajat ja kuukaudet
das Jahr mindmap.png


saksan kysymyssanat ja kysymyslauseet


kpl 2 kysymyssanat ja lauseet.jpg