MU1 Musiikki ja minä

MU1: Kurssin itsearviointi ja palaute

MU1 (syksy 2020) - Itsearviointi ja kurssipalaute

 

ITSEARVIOINTI 

Mieti omaa toimintaasi kurssilla.

 1. Osallistuitko aktiivisesti tuntitoimintaan?

 

 1. Lukiokoulutuksen yksi tehtävistä on valmistaa opiskelijaa mahdollisiin akateemisiin jatko-opintoihin, ja opettaa korkeakoulutasoista kirjallista ilmaisua. Myös mu1-kurssin portfoliotehtävien tarkoitus oli harjoituttaa tätä kirjoitustaitoa. 
Paneuduitko portfoliotehtävien tekemiseen? Näytitkö osaamisesi kirjallisissa tehtävissä? Millaisena koit kirjallisen työskentelyn musiikin aihepiirissä?

 

 1. Kuinka paljon tartuit uusiin haasteisiin/soittimiin? Pysyitkö tutuissa ja turvallisissa tehtävissä, vai uskalsitko astua mukavuusalueesi ulkopuolelle? 

 

 1. Kun arvioit omaa aktiivisuuttasi tunneilla, soittamista, ryhmätyöskentelyä ja paneutumistasi tehtäviin, minkä arvosanan antaisit itsellesi kurssiarvosana niistä osa-alueista? 

 


KURSSIPALAUTE

 

 1. Mitä myönteistä kurssista jäi mieleesi?

 

 1. Mitä kurssilla olisi mielestäsi voinut tehdä toisin?

 

 1. SANA ON VAPAA!

 

 

 

 

 

MU1 Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

Kurssin sisältöjä ja aihepiirejä ovat mm.

 • Yhteismusisointi
 • Äänenkäyttö
 • Musiikin peruselementit (teoriassa ja toiminnan kautta)
 • Musiikkiteknologia (mm. musiikkisovellukset)
 • Säveltäminen
 • Kuulonhuolto & tekijänoikeudet
 • Taidemusiikin tyylikaudet antiikista nykypäivään
 • Jazz, blues ja rock


Arvioitavia asioita kurssisuoritusta tehdessä ovat

 • Tuntitoiminta ja -tehtävät
 • Oppimistehtävät (portfolio) 
 • Koe/essee/tutkielma

Orientaatiotehtävä MU1-kurssille

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Lukion MU1-kurssilla harjoitellaan musiikin keskittynyttä kuuntelemista, omien musiikkikokemusten sanoittamista sekä mielipiteiden perustelua.

Kuuntele alla olevat kappaleet ja kirjoita sen jälkeen alle lyhyt teksti, jossa kuvailet kuulemaasi.
Kerro, millaista musiikki mielestäsi oli: millainen oli tunnelma, mitä genreä (tyylilajia) se mahdollisesti edustaa, mikä asia musiikissa kiinnitti huomiosi (tunnistatko soittimia, jokin tietty kohta kappaleessa)... 

Voit kuvaillessasi tuoda esille oman vaikutelmasi kappaleesta ja verrata sitä esimerkiksi omaan musiikkimakuusi, tai muihin sinulle tuttuihin kappaleisiin.

Tavoitteena on, että tehtävän myötä saan kuvan sinun kuuntelu- ja keskustelutaidoistasi sekä musiikillisesta tietämyksestäsi. Tähän tehtävään ei varsinaisesti ole oikeita vastauksia.
Keskity ennen kaikkea kuulemaasi. Musiikkivideot vievät herkästi huomion pois itse musiikista.

Kirjoita vähintään muutaman virkkeen vastauksia jokaisesta kuuntelunäytteestä alla olevaan lomakkeeseen.

Oma nimi

1. Mulatu Astatke - Yekermo Sew2. Steve Reich - Piano Phase3. Jet - Are You Gonna Be My Girl4. Hans Zimmer - Time5. Moby - Natural Blues

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

MU1 Portfolio-ohjeet

Osa MU1-kurssin hyväksyttyä kurssisuoritusta koostuu MUSIIKKI JA MINÄ -portfolion tekemisestä.
Portfolio on sähköinen näyte/koonti kurssin tehtävistä.

Kaikki portfoliotehtävät kootaan yhteen kansioon OneDriveen, joka jaetaan kurssin lopuksi opettajalle (pilviliina.piirainen@edu.outokummunkaupunki.fi) O365:n kautta. Tehtäviä voi myös jakaa opettajalle sitä mukaa kun ne valmistuvat.

Portfolio on osa kurssiarvosanaa, ja sen arviointikriteerejä ovat esimerkiksi
 • Palautettujen portfoliotehtävien määrä
 • Tehtävien laajuus
 • Opiskelijan oma pohdinta, sen syvällisyys ja omat oivallukset
 • Jo olemassa olevan tiedon monipuolinen hyödyntäminen aineistotehtävissä
 • Oman työskentelyn ja valmiin lopputuloksen arviointitaidot

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 1: Musiikillinen elämänkerta

Keksi kirjoitelmalle oma otsikko, tai käytä kurssin otsikkoa Musiikki ja minä. 

Kirjoita omasta suhteestasi musiikkiin ja miten se on muuttunut matkan varrella. 
Millä tavalla musiikki oli elämässäsi kun olit lapsi? 
Minkälaista musiikkia kuuntelit tai mitä soitit, kun olit ala-asteella ja yläasteella? Entä minkälaista lempimusiikkisi on nykyään?
Jos soitat jotain instrumenttia tai laulat, kerro siitä. 
Millaisissa tilanteissa musiikki on sinulle tärkeää? 
Kerro esimerkkejä, milloin ja mikä musiikki on noussut merkittäväksi jossain tilanteessa tai tapahtumassa. 

Muista välimerkit ja kappalejaot. Hyvä kieliasu vaikuttaa arviointiin positiivisesti.
Kirjoitelman pituudelle ei ole ylärajaa. Kirjoita sen verran kun sinulta syntyy tekstiä luontevasti. Yritä kuitenkin pohtia aihepiiriä useasta eri näkökulmasta, jolloin tekstiä syntyy hyvinkin sivu tai useampi.

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 2: Laulaja minussa

Laulaminen on joillekin hyvin luonnollinen asia. Häpeän ja pelon sijaan laulaminen saa aikaan nautinnon tunteen, eikä muille ihmisille esiintyminen tunnu lainkaan hankalalta tai kiusalliselta. Joillekin taas laulaminen on kauhistuttava asia. "En minä osaa laulaa!" -ajatus estää kaikenlaisen suulla tehdyn musakaalisen toiminnan. 

Tutustu Yle.fi -sivustolta löytyvään Nadja Mikkosen laulamisen häpeää käsittelevään verkkoartikkeliin https://yle.fi/uutiset/3-10483708

Pohdi artikkelin avulla omaa suhdettasi laulamiseen. Kuulutko sinä niihin ihmisiin, joille laulaminen on osa elämää, vai niihin, joille oma lauluääni tuottaa häpeän tunteita? Oletko joutunut koulussa tekemään laulukokeen, josta et ole saanut mieleistä arvosanaa, tai koe on mennyt suorastaan puihin? Vaikuttiko laulukoe identiteettiisi laulajana?

Kirjoita lyhyehkö teksti omiin kokemuksiisi ja tuntemuksiisi pohjautuen, ja käytä nettilinkin artikkelia joko aineistopohjana, tai oman ajattelusi moottorina.

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 3: Sointiväri - Kiinnostavat lauluäänet

1. POHDINTA: 

Mieti omia suosikkilaulajiasi. Minkälainen lauluääni saa sinut kiinnostumaan? Kuunteletko mieluummin nais- vai mieslaulajia, vai onko sukupuolella väliä? Pohdi lyhyesti, minkälainen lauluääni on mielestäsi kiinnostava.  

 

2. KUUNTELUTEHTÄVÄ:   
 • Kuuntele erilaisia laulajia (YouTube, Spotify).  
 • Valitse 5 erilaista laulajaa, joiden äänenväri on mielestäsi jollain tavalla kiehtova tai kiinnostava. Musiikkityylillä ei ole väliä. Kiinnitä huomiota vain laulajan äänenväriin, ei muihin tekijöihin. 
 •  Kirjoita artistin nimi, lyhyet perustelut miksi ko. laulajan äänenväri on mielestäsi kiinnostava, ja lisää linkki ääninäytteeseen. 

 

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 4: Rockmusiikin kuuntelulista

Tee oma eri aikakausien rock-kappaleista koostuva kuuntelulista. 

Valitse ja kuuntele 10 rockbiisiä. Artistin/bändin ja kappaleen nimi ylös (ei linkkejä). Yritä sisällyttää listalle rockkappaleita kaikilta rockin vuosikymmeniltä aina 1950-luvulta tähän päivään. Pyri siihen, että kaikki 10 kappaletta ovat eri artistin tai bändin esittämiä.

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 5: Ooppera-arvostelu ”Covid fan tutte”

Ooppera katsottavissa Yle Areenasta sekä https://oopperabaletti.fi/stage24/covid-fan-tutte-tallenne/ 

Ohjeet ooppera-arvosteluun:

1. Otsikoi arvostelusi. Älä käytä pelkkää oopperan nimeä otsikkona. 

2. Arvostelu sisältää seuraavat osat, joiden järjestyksen voit päättää vapaasti.

a) Oopperan esittely lyhyesti (faktatietoa esittelyyn löytyy https://oopperabaletti.fi/ohjelmisto-ja-liput/covid-fan-tutte)

 • Millaisesta oopperasta on kysymys? Komedia, tragedia…?
 • Esittele teoksen käsikirjoittaja, ohjaaja, esittävä ryhmä ja esityspaikka.
 • Esittele juoni lyhyesti mutta kattavasti. Älä kuitenkaan selitä yksityiskohtaisesti jokaista näytöstä.
 • Kerro myös lavastuksesta, puvustuksesta, musiikista, valoista, näyttelijätyöstä jne.

b) Oma mielipiteesi oopperasta

 • Kerro, mikä esityksessä oli mielestäsi hyvää: huumori, laulaminen, näyttelijätyö, oopperan aihe jne.
 • Kerro, missä mielestäsi olisi parantamisen varaa.
 • Perustele mielipiteesi havainnollistavien esimerkkien avulla.

c) Arvota esitys

 • Kriitikko esittää yhteenvedon esityksestä, eli arvostelee sen kiinnostavaksi, tylsäksi, fantastiseksi, tusinatavaraksi, elämykseksi tai ihan vain viihdyttäväksi. Tässä vaiheessa ei enää eritellä sitä, mikä oli hyvää tai mikä ei, vaan todetaan lyhyesti ja ytimekkäästi yleisarvio esityksestä. 

PORTFOLIOTEHTÄVÄ 6: 1900-luvun taidemusiikki

Valitse seuraavista kappaleista yksi, johon tutustut tarkemmin. Kuuntele kappale (linkki soittolistaan alempana) ja pohdi, millaisia mielikuvia se herättää sinussa.

Ota puhelimellasi 1-3 kuvaa, jotka ilmentävät mielestäsi hyvin kappaleen tunnelmaa. Voit myös piirtää/maalata itse, jos se on mieleinen työtapa. Liitä ottamasi/tekemäsi kuva/kuvat tiedostoon, jossa kerrot kuvasta/kuvista, ja siitä miten ne mielestäsi ilmentävät valitsemaasi kappaletta. Muista mainita työssäsi minkä kappaleen valitsit.

Muista ettei musiikillisiin mielikuviin ole oikeita vastauksia, vaan kokemus on aina subjektiivinen.

 

Ekspressionismi Arnold Schönberg: Verklärte Nacht, osa 1, Grave (1899) 

Ekspressionismi Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps (The Augurs of Spring (1913) 

Atonaalisuus: Alban Berg: Lyrische Suite. I. Allegretto Giovale (1926)

Sarjallisuus Krzysztof Penderecki: Threnody for the Victims of Hiroshima (1960)

Nauhamusiikki/elektronimusiikki: Karlheinz Stockhausen: Gesang Der Jünglinge (1955/56)

Konkreettinen musiikki: Einojuhani Rautavaara: Cantus arcticus, Op. 61: Concerto for Birds and Orchestra, I. Suo. (1972) 

Minimalismi: Philip Glass: Einstein On The Beach (1975/76): Knee play 1

Minimalismi: Philip Glass: Einstein On The Beach (1975/76): Act II, scene 1 - Dance 1 ”Field with spaceship”

”Uusi tyyli”/pyhä minimalismi: Arvo Pärt: Tabula rasa: II. Silentium (senza moto) (1977)

 

LINKKI SPOTIFY-SOITTOLISTAAN

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä