Opettajat

Outokummun lukion opettajat 2018 - 2019

Haapasalo Kaisa

Haataja Minna

Hakulinen Sauli

Hanttu Soili

Hirvonen Pasi

Karvinen Anne

Metsola Karri

Montonen Maritta

Mustonen Antonina

Mäki Janette

Nupponen Hanna-Mari


Oinonen Anu

Pajarinen Jaana

Pykäläinen Päivi

Ruuska Tarja

Ruuskanen Maija

Räsänen Juhani

Väänänen Matti

HAA

MHA

SHA

HAN

PHI

AKA

KME 


MON

AMU

JMÄ

HMN


ANO

PAJ

PYK

TRU

MRU

JUR

MVÄ

lyhyt matematiikka, kemia, fysiikka

kuvataide

liikunta

ranska

pitkä matematiikka, fysiikka

saksa

biologia, maantieto, elämänkatsomustieto
ja filosofia

englanti

venäjä

liikunta

historia, yhteiskuntaoppi, ev.lut. uskonto
(virkavapaa 2.6.2019 saakka)

saksa

äidinkieli ja kirjallisuus

ruotsi, opinto-ohjaus

erityisopettaja

historia, yhteiskuntaoppi, ev.-lut uskonto

opinto-ohjaus, ortod. uskonto, psykologia

musiikki

0500 269 884

044 755 9272

044 755 9463

040 547 0450

050 563 0045

044 755 9246

050 597 0130


044 755 9278

040 821 6908

050 431 1876

044 755 9208

050 358 5379

0500 906 673

050 490 7909

050 530 2846

044 755 9278

044 755 9277

050 597 4430

 Valinnaiskurssien opettajat:      
Husso-Turunen Sari SHT psykologia, filosofia, ev.lut.uskonto 050 304 9498
Kajava-Huhta Katja KKH psykologia 040 104 6222
Kuikka Kati KUK biologia 040 104 6244
Pinterova Zuzana ZPI lyhyt venäjä 050 343 7807
Sirviö Marja MSI äidinkieli 050 368 1972
Tallgren Kristiina KRT psykologia 050 542 4677
Tolvanen Annika ATO historia 045 679 0045