Aikuisopiskelu

Outokummun lukiossa voit myös suorittaa aikuislukion oppimäärän

Aikuisopiskelu

Yli 18-vuotiaina lukion aloittaneet voivat opiskella aikuisten tuntijaon mukaan. Lukion päättötodistukseen tarvitaan 44 kurssin suoritus. Lukio-opiskelusta kiinnostuneet aikuiset voivat ottaa yhteyttä lukion rehtoriin. Varsinaista aikuislinjaa ei ole, mutta aikuisten opiskelu järjestetään joustavasti opiskelijan tilanteeseen sopivaksi.

Aikuisopiskelijan vaihtoehtoja lukion oppimäärän suorittamiseksi ovat:

1)
Osittain itsenäinen opiskelu niin, että opiskelijat tapaavat säännöllisesti kurssin aikana opettajan ja saavat häneltä ohjausta sekä osallistuvat kokeeseen. Tapaamiset järjestetään illalla.

2) Täysin itsenäinen opiskelu, jolloin opiskelija opiskelee itse kurssin sisällön, tekee kurssiin vaadittavat tehtävät ja osallistuu kokeeseen.

3) Täysin itsenäinen opiskelu verkkokursseilla. ISOverstaan kurssit ovat aikuisopiskelijoiden valittavissa.

4) Osallistuminen päivälukion tunneille.

Lisätietoa biologian ja maantieteen opiskelusta aikuisopiskelijoille.

Aikuisille annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:

Oppiaineet

Pakolliset kurssit

Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien vähimmäismäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

5

1

Kielet

A-oppimäärä

6

2

B1-oppimäärä

5

2

Muut oppimäärät (B2, B3)

6

Matematiikka

lyhyt oppimäärä

6

2

pitkä oppimäärä

10

3

Katsomukselliset ja

yhteiskunnalliset aineet

6

Uskonto tai

elämänkatsomustieto

1

Historia

3

Yhteiskuntaoppi

1

Filosofia

1

Luonnontieteelliset aineet

7

Fysiikka

1

Kemia

1

Biologia

2

Maantiede

1

Psykologia

2

Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia

Yhteensä vähintään

44

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä syventäviä kursseja sekä muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.