Aikuisopiskelu

Outokummun lukiossa voit myös suorittaa aikuislukion oppimäärän

Aikuisopiskelu

Yli 18-vuotiaina lukion aloittaneet voivat opiskella aikuisten tuntijaon mukaan. Lukion päättötodistukseen tarvitaan 88 opintopisteen suorittaminen. Lukio-opiskelusta kiinnostuneet aikuiset voivat ottaa yhteyttä lukion rehtoriin. Varsinaista aikuislinjaa ei ole, mutta aikuisten opiskelu järjestetään joustavasti opiskelijan tilanteeseen sopivaksi.

Aikuisopiskelijan vaihtoehtoja lukion oppimäärän suorittamiseksi ovat:

1)
Osittain itsenäinen opiskelu niin, että opiskelijat tapaavat säännöllisesti kurssin aikana opettajan ja saavat häneltä ohjausta sekä osallistuvat kokeeseen. Tapaamiset järjestetään illalla.

2) Täysin itsenäinen opiskelu, jolloin opiskelija opiskelee itse kurssin sisällön, tekee kurssiin vaadittavat tehtävät ja osallistuu kokeeseen.

3) Täysin itsenäinen opiskelu verkko-opintoina. ISOverstaan opintokokonaisuudet ovat aikuisopiskelijoiden valittavissa.

4) Osallistuminen päivälukion tunneille.

Lisätietoa biologian ja maantieteen opiskelusta aikuisopiskelijoille.

Aikuisille annettavan opetuksen tuntijako on seuraava:

Oppiaineet

Pakolliset opintokokonaisuudet

Syventävien valtakunnallisten opintokokonaisuuksien vähimmäismäärä

Äidinkieli ja kirjallisuus

10

2

Kielet

 

 

A-oppimäärä

12

4

B1-oppimäärä

10

4

Muut oppimäärät (B2, B3)

 

12

Matematiikka

 

 

lyhyt oppimäärä

10

4

pitkä oppimäärä

18

6

Humanistiset ja

 

 

yhteiskunnalliset aineet

12

10

Uskonto tai

 

 

elämänkatsomustieto

2

 

Historia

4

 

Yhteiskuntaoppi

4

 

Filosofia

2

 

Psykologia

 

2

Luonnontieteelliset aineet 10

10

Fysiikka 2 tai 4

 

Kemia 2 tai 4

 

Biologia 2 tai 4

 

Maantiede 2 tai 4  

Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia

 

2

Yhteensä vähintään

66 (lyhyt mat.) / 74 (pitkä mat.)
Opinnot yhteensä vähintään 88 opintopistettä

 

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä syventäviä kursseja sekä muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia.

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä