Kuraattori

Kuraattoripalvelut Outokummun lukiossa

Kuraattorina toimii Ammattiopisto Outokummun kuraattori Katja Laine, joka on tavattavissa koululla joka viikon torstai klo 8.00-12.00. Hänet voit myös tavoittaa joka arkipäivä puhelimitse 050 342 0128 tai sähköpostitse katja.laine@riveria.fi. Katjalle voi lähettää viestin myös wilman kautta.

Kuraattoritoiminnan tavoitteena on tukea oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyötä osana muuta opiskelijahuollon toimintaa. Kuraattorin vastuualueena on opiskelijoiden psykososiaalinen tukeminen.
Kuraattoritoiminnalla pyritään vahvistamaan opiskelijoiden oppimisen sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiä sekä edistämään opiskelijoiden tervettä kehitystä ja toimintakykyä.
Kuraattori selvittää opiskelijoiden erilaisia sosiaalisia ongelmatilanteita, käy yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tukikeskusteluja, luo tarvittaessa opiskelijoiden tueksi sosiaalisia tukiverkostoja sekä ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muihin palveluihin.
Kuraattori selvittää opiskelijoiden oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja pyrkii omalta osaltaan varmistamaan sen, että opiskelija saa tarvitsemansa tukitoimet opiskelun sujumiseksi. Yhteydenpito opiskelijoiden huoltajiin ja muihin opiskelijoiden kanssa työskenteleviin tahoihin on oleellinen osa kuraattorin työtä. Kuraattori tukee tarvittaessa opettajia ja muuta henkilöstöä oppilaitoksissa esiintyvien vaikeiden tilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Kuraattori auttaa opiskelijoita mm. seuraavissa asioissa:

1. opiskeluun liittyvät asiat (oppimisvaikeudet, poissaolot, motivoitumattomuus, vaikeudet oppilaitoksen henkilökunnan ja opiskelijatovereiden kanssa, pohdinnat opintojen jatkamisesta/keskeyttämisestä)
2. henkilökohtaiset ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat (yksinäisyys, mielenterveyteen liittyvät kysymykset, päihteet, vaikeudet kotona, ongelmat seurustelu- tai kaverisuhteissa, kiusaaminen ja muu väkivalta)
3. toimeentuloon liittyvät asiat (opintososiaaliset etuudet, toimeentulotuki)
4. asumiseen liittyvät asiat
5. vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin liittyvät asiat
6. muut mahdolliset asiat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä