Perusopetukseen valmistava opetus

Kenelle

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu juuri Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille.

Tavoitteet

Tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opetusjärjestelyt

Oppilaille annetaan opetusta suomen kielessä ja perusopetuksen oppiaineissa henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas jatkaa opiskelua perusopetuksessa ikäänsä ja taitojaan vastaavalla luokalla.