Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus / Language and cultural groups

Oppilaille järjestetään

  • perusopetukseen valmistavaa opetusta
  • suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) -opetusta
  • mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta 

Opetuksessa otetaan huomioon

oppilaiden kielelliset valmiudet, taustat ja lähtökohdat, kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.