Arviointi

Kummun koulun arviointisuunnitelma päivitetty 2022 (pdf)

KUMMUN KOULUN ARVIOINTISUUNNITELMA 

Koulumme arviointisuunnitelmassa on esitelty arvioinnin aikataulu, jatkuva arviointi ja arvioinnista tiedottaminen.  

ELO-SYYSKUU 

-Huoltajaillat (esitellään, mistä koulun toiminta-ajatus, arviointikäytänteet ja eri oppiaineiden tavoitteet löytyvät) 

- Oppimiskeskustelulomake avataan 1.-8. luokille Wilmassa (oppilas ja huoltaja täyttävät siitä tavoitesuunnitelman kotona) HUOM! Wilmassa lukee virheellisesti Arviointikeskustelut 

LOKA-TAMMIKUU 

-Oppimiskeskustelulomakkeesta täytetään itsearviointi ja huoltajan palaute kotona ennen oppimiskeskustelua 

-Oppimiskeskustelut 1.-7. luokille (oppilas, huoltaja ja luokanopettaja/-ohjaaja) 

-Oppimiskeskusteluja tarjotaan 8. luokille 

-Oppimiskeskustelun sisältö: käydään läpi oppilaan tavoitesuunnitelma ja itsearviointi, huoltajan palaute, opettajan suullinen palaute ja kirjataan mahdolliset keskustelussa sovitut asiat 

-Pedagogisten asiakirjojen päivittäminen lokakuun loppuun mennessä (luokanopettajalla/-ohjaajalla vastuu tehostetun tuen oppimissuunnitelmasta, erityisopettajalla erityisen tuen HOJKS:sta) 

-Opinto-ohjaajan ohjauskeskustelut 9. luokille helmikuun loppuun mennessä 

-Nelosvaroitukset marraskuun loppuun mennessä 

JOULUKUU 

- Väliarviointi 7.-9. luokille (9.-luokkalaiset saavat paperisen välitodistuksen, 7.-8.-luokkalaisten arviointi vain Wilmassa) 

MAALISKUU 

-Nelosvaroitukset 

 

HUHTIKUU 

- Pedagogisten asiakirjojen seuranta 

 

TOUKO-KESÄKUU 

-Lukuvuositodistus (1.-3. luokilla sanallinen, 4.-9. luokilla numeerinen) 

 

 

JATKUVA ARVIOINTI
 • Opettaja käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä harkintansa mukaan. 
 • Opinnoissa edistymistä kuvaillaan sanallisesti oppimisprosessin aikana. 
 • Arviointikeskusteluja 7.-9. luokilla joka oppiaineessa vähintään yksi. 
 • Kokeita, testejä, esseitä, ryhmätöitä yms. 
 • Itsearviointia ja vertaispalautetta. 

 

ARVIOINNISTA TIEDOTTAMINEN 

 • Opettaja tiedottaa tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet haluamallaan tavalla. 
 • Kokeiden arvosanat merkitään Wilmaan. Opettaja säilyttää kokeet seuraavan lukuvuoden alkuun asti. 
 • Pidetty arviointikeskustelu merkitään Wilmaan tuntimerkintöihin. 

 

Joensuun seudun arviointiopas

Joensuun seudun arviointioppaasta löydät
 • arvioinnin yleiset periaatteet
 • oppimiskeskustelut
 • arviointikeskustelut
 • valinnaiset tunnit ja niiden arviointi: valinnaiset taito- ja taideaineet, valinnaisaineet
 • todistukset ja liitteet
 • opinnoissa eteneminen, vuosiluokalta toiselle
 • siirtyminen ja erillinen näyttö
 • arvioinnin vuosikello.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä