Toimintatavat

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTA-AIKA

Oulun kaupunki järjestetään opetuslain ja Opetushallituksen antamien perusteiden mukaista 1 lk suunnattua iltapäivätoimintaa.
Toiminta-aika on lukuvuonna 2017-2018 kaikkina koulupäivinä (ei lauantaisin) klo 11-16.30 välisenä aikana. Toiminta on liikuntasalin viereisessä luokassa.

HAKU JA MAKSUT
Iltapäivätoiminnasta klo 11.00-16.30 peritään 100/lapsi/kk. Mikäli lapsi osalllistuu toimintaan 10 päivän tai vähemmän sairauden vuoksi, peritään maksusta puolet. Mikäli lapsi on kokonaisen kalenterikuukauden pois sairauden vuoksi, ei maksua peritä ko. kuukaudelta. Mikäli lapsi on poissa koko kalenterikuukauden jonkin muun, kuin sairauden vuoksi peritään puolet maksusta. Maksut sisältävät ohjatun ja valvotun toiminnan, välipalan, toiminassa tarvittavat materiaalit ja vakuutuksen.

IRTISANOUTUMINEN
Aamu- ja iltapäivätoimintapaikat tulee irtisanoa lähettämällä sähköpostilla lastanne koskevat tiedot osoitteeseen apip@ouka.fi.

Kiinteän kuukausimaksun vuoksi paikka on irtisanottava 2 viikkoa ennen kuun vaihtumista, ettei maksua mene seuraavalta kuukaudelta.


Iltapäivätoimintapaikan ja kodin välille ei järjestetä kuljetusta. Mikäli toimintaan osallistuu lapsi, joka on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen, hän voi käyttää olemassa olevia koulukuljetusvuoroja soveltuvin osin.


Iltapäivätoiminnan tavoitteet & toiminta

Tavoitteenamme on
- kodin- ja koulun kasvatustyön tukeminen
- lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen sekä eettisen kasvun tukeminen
- lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistäminen
- syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
- lasten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen

Käytössämme on Wilma, jonka kautta tiedotamme vanhempia muutoksista, retkistä yms. Ohjaajiin saa olla rohkeasti yhteydessä ja tuoda esille mieltä askarruttavat asiat. Voimme tarvittaessa sopia myös jutustelutuokiosta.

Iltapäivätoiminta on lasten vapaa-aikaa, lapsilla on mahdollisuus ulkoilla, leikkiä ja levätä. Iltapäivän aikana on mahdollisuus tehdä läksyt, pyrimme kuitenkin siihen, ettei ip ole koulun jatke. Iltapäivän aikana saamme myös välipalan!

Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta /sairastumisesta aina ip:n puhelimeen.

Lasta ei luovuteta sellaiselle hakijalle jonka nimeä ja yhteystietoja ei ole merkitty taustatietolomakkeeseen.

IP-toiminnan puhelin: 040-8474090

Yhteistyöterveisin IP -ohjaajat.