Yleistä

Yleistä koulustamme

Koulumme on rakennettu vuonna 1959 ja laajennettu 1984 nykyiseen muotoonsa Kiiminkijoen rannalla. Laajennusosa valmistui 2012 ja Kiiminkijoen koulun yhteyteen valmistui päiväkoti. Suomalaisen luonnon neljä vuodenaikaa näkyvät koulumme ympäristössä kauniisti: kesän vihreys, syksyn liekehtivä väriloisto, talven lumenhuuruiset maisemat ja kevään aurinkoiset - kesää odottavat tunnelmat. Ilmakuva kertoo koulumme sijainnin, rakennuksen ja piha-alueet.

Kiiminkijoen koulussa opiskelee lukuvuotena 2018 - 2019 539 oppilasta. Opettajia koululla on 30 ja koulunkäyntiavustajia 9. Muun henkilökunnan muodostavat rehtori, koulusihteeri, vahtimestari, kiinteistönhoitaja, terveydenhoitaja sekä ateriapalveluiden työntekijät. Koulun toimintaan osallistuu myös sosiaali- ja terveystoimen henkilöitä, Kiimingin seurakunnan työntekijöitä, Kiimingin kunnan palveluksessa työskenteleviä sekä kuntouttavan työtoiminnan kautta koulun toimintaan osallistuvia.

Koulumme opetustilat ovat monipuoliset. Koulussamme on hyvä liikuntasali, tekstiililuokka ja tekniset luokat. Koulumme on yhteiskäytössä päiväkodin kanssa.


KASVATUS- JA OPETUSTYÖN PÄÄMÄÄRÄT

Kiiminkijoen koulun oppilaat pyritään kasvattamaan ihmisiksi, joille arvot ovat luonnollisena osana jokapäiväistä elämää. Oppilas suhtautuu oikein toisiin ihmisiin ja ympäristöön sekä kasvaa vähitellen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi, jolla on taidot tehdä oikeita valintoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. "ILOISTA OPPIMISTA - PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN" on hyväksi ja tutuksi koettu koulumme toiminta-ajatus. Tällä linjalla jatkamme edelleen.