Vastuullisen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen hankkeet

Vastuullisen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen hankkeet

Erasmus+ akkreditointi

Oriveden päiväkotien ja koulujen kansainvälisyystoimintaa ohjaa vahvasti Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelma. Opetushallistus myönsi Oriveden kouluille keväällä 2021 akkreditoinnin eli ns. Erasmus+ -jäsenyyden uudelle Erasmus+ -ohjelmakaudelle 2021 - 2027. 

Erasmus+ -suunnitelmaan on kirjattu kymmenen strategista tavoitetta Oriveden koulujen kansainvälisyystoiminnalle. Oriveden kaupungin globaalikasvatuksen työryhmä seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista säännöllisesti. 

Erasmus+ -suunnitelman mukaisesti vähintään 10% kaikkien Oriveden koulujen oppilaista ja 10% kaikkien päiväkotien ja koulujen kasvatus- ja opetushenkilöstöstä osallistuu kv-liikkuvuuksiin lukuvuosittain. Liikkuvuuksien toteutuksessa hyödynnetään myös virtuaalista yhteistyötä eurooppalaiskoulujen kanssa. eTwinningiä hyödynnetään kaikissa Oriveden päiväkodeissa kouluissa. 

Lue lisää Erasmus+ -akkreditoinnista täältä: 
https://peda.net/orivesi/kansainvalisyys-ja-kestava-tulevaisuus/erasmusYhteinen Itämeri 

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille valtionavustusta perusopetuksen Yhteinen Itämeri -kehittämishankkeelle. 

Hankkeessa aktivoidaan, vahvistetaan ja laajennetaan Suomen kansallista UNESCO-koulujen BSP-verkostoa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kumppanikoulujen lisäksi järjestöjen, korkeakoulujen ja yritysten kanssa.
 
Hankkeessa syvennetään globaalikansalaisen tietoja ja taitoja sekä lisätään tietämystä Itämerestä ja Agenda 2030 -tavoitteista. Hankkeessa tavoitellaan kestävää elämäntapaa ja ilmastotekoja, jotka konkretisoituvat nuorille arjen tekoina ja vaikutusmahdollisuuksina.
 
Konkreettisena tuloksena syntyy erilaisia aktiviteetteja, yhteisiä teemapäiviä ja koulutuksia, leirejä ja tapahtumia sekä monialaisia ja laaja-alaisia opintokokonaisuuksia.
 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä Itämeren alueen BSP-verkoston koulujen kanssa, mutta myös muiden hankekumppanien lähialueiden koulujen kanssa innostaen lähialueen koulujen toteuttamaan omalla koululla Agenda 2030 -tavoitteiden mukaista opetusta ja kehittämään koulun toimintakulttuuria vastuullisemmaksi.

Lue lisää Yhteinen Itämeri -hankkeesta täältä: 
https://yhteinenitameri.wordpress.com/


Tulevaisuuden toimijat
Opetushallistus on myöntänyt Oriveden kaupungille ilmasto- ja kestävyyshankerahoituksen hankkeelle Tulevaisuuden toimijat.

Hankkeen tavoitteena on tukea ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen näkymistä eri oppiaineiden opetuksessa. Hankkeessa tuetaan 
Eurooppalaisen kestävää kehitystä koskevan viitekehyksen, GreenCombin, hyödyntämistä koulun toiminnan ja opetuksen suunnittelussa ja toteuksessa.

Hankkeen toteutuksessa ja tulosten levittämisessä hyödynnetään kv- ja globaalikasvatusverkostoja paikallisesti, seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.


Hankerahoituksella on palkattu Orivedelle kaksi kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajaa. Toinen opettajista toimii yläkoulussa ja toinen alakouluissa. 

Lue lisää Tulevaisuuden toimijat -hankkeesta täältä:Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointi

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille valtionavustusta vastuullisen kansainvälisyyden koordinointihankkeelle. 

Vastuullisen kansainvälisyyden koordinointi -hankkeen keskiössä on hankkeen koordinaatiotehtävä eli kv-kehittämishankkeita toteuttavien koulujen ja UNESCO-koulujen ohjaus, tuki ja koordinointi.
 
Hankkeessa laaditaan koulutusmateriaali UNESCO-lähettilästoimintaan sekä kehitetään kumppanikoulu-malli, jossa UNESCO-koulujen Agenda 2030 -tavoitteiden mukainen toiminta toimii mallina ja innostajana alueen muille kouluille.
 
Suomalaisten UNESCO-koulujen verkostoyhteistyötä lisätään, samoin yhteistyötä muiden maiden UNESCO-koulujen kanssa.
 
Vastuullisen kansainvälisyyden toimintakulttuuria lisätään ja vahvistetaan kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä tarjoamalla kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköille verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia sekä tietoa, tukea ja materiaalia vastuullisen kansainvälisyyden toimintatapojen luomiseen, käyttöönottoon ja toteutukseen.

Lue lisää kansallisesta kv-koordinoinnista täältä: 
https://kohtivuotta2030.blogspot.com/p/u-tiimi.htmlPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä