Hankkeet ja työryhmät

Oriveden kasvatus- ja opetustoimen hankkeita ja kehittämisyhteistyötä 2016 - 2018

  1. GLOPS - Valtakunnallinen koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen sekä uusien opetussuunnitelmien toimeenpanon koordinointihanke (Opetushallituksen rahoitus 95 %) GLOPS-hankkeen blogi ja POLKKA-sivusto (Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys)

  2. Tutoropettajien koulutus (Kärkihanke 1 - hakuryhmä 1) käynnistyi helmikuussa 2017

  3. Tutoropettajien toiminta (Kärkihanke 1 - hakuryhmä 2) käynnistyi syyslukukauden alussa 2017

  4. Oriveden kielipolku - Kieltenopetuksen kehittäminen ja varhentaminen (Kärkihanke 1) käynnistyi syyslukukauden alusta 2017 (Opetushallituksen rahoitus 95 %) Pirkanmaan alueellisten hankkeiden Kikatus-verkoston blogi

  5. Seudullinen koulujen kansainvälisyyden kehittämisyhteistyö ja seudullinen Maailmankoulu - seudullinen kv-portaali

  6. Esi- ja perusopetuksen kehittämishanke 2015 - 2016 (OKM:n rahoitus 70%) - jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. esi- ja alkuopetuksen iPad-koulu opettajille ja oppilaille (päättyi joulukuussa 2016) sekä 2. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke (päättyi kesäkuun lopussa 2017)