Tutoropettajien toiminta

Tutoropettajatoiminta Oriveden perusopetuksessa lukuvuonna 2018 - 2019

Tutoropettajien vastuukoulut ja huojennukset 2018 – 2019:

Eero Toivonen (Kultavuori ja Hirsilän toimipiste) 3 h

Helka Kärkinen (Rovastinkangas, Karpinlahden toimipiste ja Eräjärven koulu) 3 h

Jenni Decandia (Yhteiskoulu) 3 h

Tutortoiminta voi olla:

 • opettajan tai opettajien ohjausta ja koulutusta
 • opetuksen yhteissuunnittelua opettajien kanssa tai samanaikaisopettajuutta (tavoitteena opettajan tai opettajien osaaamisen kehittyminen) 
 • koulutusta, oman osaamisen kehittämistä
 • valtaunnallisia, alueellisia tai seudullisia verkostoitumistapaamisia
 • verkostoyhteistyötä netissä
 • paikallisten tutoreiden kokouksia

Tutortoiminnan ohjaus ja alueellinen yhteistyö:

Tiina Sarisalmi

Tutoropettajat Oriveden perusopetuksen kouluissa 2017 - 2018


Tutoropettajat perusopetuksen kouluissa lv. 2017 - 2018

 • Yhteiskoulu: Jenni Decandia (2 h) ja Mari Hyytiäinen (2 h)
 • Kultavuoren koulu ja Hirsilän koulu: Eero Toivonen (5 h) - keskiviikko muusta opetuksesta vapaa
 • Rovastinkankaan koulu, Eräjärven koulu ja Karpinlahden koulu: Helka Kärkinen (5 h) – keskiviikko muusta opetuksesta vapaa
 • Lisäksi mahdollisuus pieniin kohdennettuihin koulutuksiin tarpeen mukaan esim. 3 – 10 opettajalle, erityisesti tvt:n opetuskäyttö (myös lukion opettajille)
 • Hankkeen toimintaa ohjaa Tiina Sarisalmi, joka myös vetää kohdennettuja, koulukohtaisia koulutuksia yhdessä tutoropettajien kanssa
 • Sähköposti kaikille muotoa etunimi.sukunimi@orivesi.fi