Oppimispolun sisältöä

"Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja." Uusi opetussuunnitelma (2014, 127) kuvaa osuvasti kielen merkityksen koulussa ja maailmassa. Kielen avulla voimme ajatella ja jakaa ajatuksiamme muiden kanssa. Olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, minkä vuoksi tarvitsemme hyviä kieli- ja kommunikaatiotaitoja. Kielitaito on myös avain kulttuuriin. Kieli ja kulttuuri kulkevat aina käsi kädessä, minkä vuoksi jo vähäinenkin kielitaito auttaa tutustumaan eri maiden kulttuureihin ja ihmisiin. Kielitaidon ansiosta meille muodostuu monikielinen ja -kulttuurinen identiteetti, jota opimme arvostamaan.

Kieltenopetus koulussa on kielikasvatusta, joka tähtää monikielisyyteen ja kielitietoisuuteen. Uusimmassa vuonna 2016 voimaan astuvassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014, 28) korostetaan, että "kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa". Tavoitteena on herättää oppilaiden mielenkiinto eri kieliä ja kulttuureita kohtaan ja rohkaista heitä käyttämään niitä sekä kotimaassaan että autenttisessa ympäristössä - joko kasvotusten tai tieto- ja viestintäteknologian välityksellä. Monikielisyyttä pidetään luonnollisena osana koulun arkea, sillä eri kieliä käytetään rinnakkain ja niitä arvostetaan.

Kirja-arkuissa esiintyy lukuisia kieliä ja kulttuureja eri kielikunnista:

  • Bantukielet (kinyaruanda, swahili)
  • Indoeurooppalaiset kielet (englanti, espanja, hollanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä)
  • Japanilaiset kielet (japani)
  • Afroaasialaiset kielet (arabia)
  • Sinotiibetiläiset kielet (mandariinikiina)
  • Tai-kadai-kielet (thai)
  • Uralilaiset kielet (suomi, unkari, viro)
Kieliä on tapana järjestää kielikunniksi niiden sukulaisuuden perusteella. Euroopan tärkeimmät kielikunnat ovat indoeurooppalainen ja uralilainen kielikunta, joihin voi tutustua tarkemmin alla oleven tiedoston avulla:
Alla olevassa maailman kartassa näkyvät kaikki maat, joissa puhutaan kirja-arkuissa esiintyviä kieliä.Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä