Taulukot

Taulukot 1/3

**********************************************

Orbitaalin taulukkokirja 1/3

**********************************************

MERKINTÖJÄ JA KAAVOJA

Kreikkalaiset numeeriset etuliitteet

mono =1heksa =6
di =2 hepta =7
tri = 3 okta = 8
tetra =4 ennea = 9 nona (lat.)
penta =5 deka =10

Vakioita

atomimassayksikkö 1 u = 1,661 * 10-27 kg
avogadron vakio NA = 6,022 * 1023 l/mol
moolinen kaasuvakio R = 8,31451
Pa × m3 / mol × K
= 0,0831451
Pa × dm3 / mol × K
ideaalikaasun moolitilavuus
NTP-oloissa
Vm = 22,055 dm3/mol
Faradayn vakio F = 96 485 As/mol
Alkeisvaraus e = 1,60218 * 10-19 C

NTP-olot: p0 = 101 325 Pa = 1,01325 bar, T0 = 273,15 K, t = 20°C
dm3 = l

Suureita

Suure Tunnus Yksikkö
moolimassa M g/mol
moolitilavuus Vm dm3/mol
ainemäärä n mol
konsentraario* c mol/dm3
tiheys ρ kg/m3 = g/dm3

* pienten pitoisuuksien yksikkönä käytetään myös ppm (=miljoonasosa)

Kemian laskukaavoja

 

ainemäärä =
massa / moolimassa
n = m / M
ainemäärä =
hiukkasmäärä / Avogadron vakio
n = N / NA
kaasun ainemäärä =
tilavuus / moolitilavuus
n = V / Vm
konsentraatio =
ainemäärä / tilavuus
c = n / V
tiheys =
massa / tilavuus
ρ = n / V
kaasun tiheys =
moolimassa / moolitilavuus
ρ = M / Vm
ideaalikaasun tilanyhtälö pv = nRT
sähkömäärä elektrolyysissä Q = It = nZF 1
liuoksen happamuus pH = -lg[H3O+]
liuoksen emäksisyys pOH = -lg[OH-]
massavaikutuksen laki
aA + bC ⇌ cC + dD
K = [C]c × [D]d / [A]a × [B]b 
happovakio
HA + H2O ⇌ A- + H3O+
Ka = [A-] × [H3O+] / [HA]
emäsvakio
B + H2O ⇌ BH+ + OH-
Kb = [BH+] × [OH-] / [B]
Henderson-Hasselbalchin yhtälö
puskuriliuoksien lasku
pH = pKa + lg[A-] / [HA]

1z kuvaa elektrolyysissä siirtyvien elektronien lukumääräähapettuvaa tai pelkistyvää atomia, ionia tai molekyyliä kohti.

ALKUAINEET

Jaksollinen järjestelmä


1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1H
1,008
  2He
4,003
2 3Li
6,941
4Be
9,012
  5B
10,81
6C
12,01
7N
14,01
8O
16,00
9F
19,00
10Ne
20,18
3 11Na
22,99
12Mg
24,31
  13Al
26,98
14Si
28,09
15P
30,97
16S
32,07
17Cl
35,45
18Ar
39,95
4 19K
39,10
20Ca
40,08
21Sc
44,96
22Ti
47,87
23V
50,94
24Cr
52,00
25Mn
54,94
26Fe
55,85
27Co
58,93
28Ni
58,69
29Cu
63,55
30Zn
65,38
31Ga
69,72
32Ge
72,63
33As
74,92
34Se
78,96
35Br
79,90
36Kr
83,80
5 37Rb
85,47
38Sr
87,62
39Y
88,91
40Zr
91,22
41Nb
92,91
42Mo
95,96
43Tc
(98)
44Ru
101,07
45Rh
102,91
46Pd
106,42
47Ag
107,87
48Cd
112,41
49In
114,82
50Sn
118,71
51Sb
121,76
52Te
127,60
53I
126,90
54Xe
131,29
6 55Cs
132,91
56Ba
137,33
57–71 72Hf
178,49
73Ta
180,95
74W
183,84
75Re
186,21
76Os
190,23
77Ir
192,22
78Pt
195,08
79Au
196,97
80Hg
200,59
81Tl
204,38
82Pb
207,2
83Bi
208,98
84Po
(209)
85At
(210)
86Rn
(222)
7 87Fr
(223)
88Ra
(226)
89–103 104Rf
(267)
105Db
(268)
106Sg
(269)
107Bh
(270)
108Hs
(269)
109Mt
(278)
110Ds
(281)
111Rg
(280)
112Cn
(285)
113Nh
(286)
114Fl
(289)
115Mc
(289)
116Lv
(293)
117Ts
(294)
118Og
(294)

Ionien koko

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H+
154
  He
2 Li+
76
Be2+
45
  B C N
146
O
140
F
133
Ne
3 Na+
102
Mg2+
72
  Al3+
53,5
Si
40
P
212
S
184
Cl
181
Ar
4 K+
138
Ca2+
100
Sc3+
74,5
Ti3+
67
V2+
79
Cr2+
80
Mn2+
83
Fe2+
78
Co2+
74,5
Ni2+
69
Cu2+
73
Zn2+
74
Ga3+
62

Ge4+
53

As3+
58
Se2-
198
Br-
196
Kr
5 Rb+
152
Sr2+
118
Y3+
90
Zr4+
72
Nb3+
72
Mo4+
65
Tc4+
64,5
Ru3+
68
Rh3+
66,5
Pd2+
86
Ag+
115
Cd2+
95
In3+
80
Sn4+
69
Sb3+
76
Te2-
221
I-
220
Xe
6 Cs+
167
Ba2+
135
57–71 Hf4+
71
Ta3+
72
W4+
66
Re4+
63
Os4+
63
Ir3+
68
Pt2+
80
Au+
137
Hg2+
102
Tl3+
88,5
Pb4+
77,5
Bi3+
103
Po At Rn

Yleisimmät hapetusluvut

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H
-I, +I
  He
0
2 Li
+I
Be
+II
  B
+III
C
-IV, +II, +IV
N
-III, +I, +II, +III, +IV, +V
O
-I, -II
F
-I
Ne
0
3 Na
+I
Mg
+II
  Al
+III
Si
-IV, +IV
P
-III, +III, +V
S
-II, +II, +IV, +VI
Cl
-I, +I, +III, +V, +VII
Ar
0
4 K
+I
Ca
+II
Sc
+III
Ti
+III, +IV
V
+II,+III, +IV, +V

Cr
+III, +III, +VI

Mn
+II, +III, +IV, +VI, +VII
Fe
+II, +III
Co
+II, +III
Ni
+II, +III
Cu
+II
Zn
+II
Ga
+III
Ge
+II, +IV
As
-III, +III, +V
Se
-II, +IV, +VI
Br
-I, +I, +V
Kr
0
5 Rb
+I
Sr
+II
Y
+III
Zr
+II, +III, +IV
Nb
+III, +V
Mo
+II, +III, IV, +VI
Tc
+II, +IV, +VI, +VII
Ru
+III, +IV, +V, +VI
Rh
+II, +III, +IV
Pd
+II, +IV
Ag
+I
Cd
+II
In
+III
Sn
+II, +IV
Sb
-III, +III, +V
Te
-II, +IV, +VI
I
-I, +I, +V, +VII
Xe
0
6 Cs
+I
Ba
+II
La
+III
Hf
+IV
Ta
+V
W
+IV, +V, +VI
Re
+IV, +VI, +VII
Os
+II, +III, +IV, +VI
Ir
+II, +III, +IV, +VI
Pt
+II, +IV, +VI
Au
+I, +III
Hg
+I, +II
Tl
+I, +III
Pb
+II, +IV
Bi
-III, +III, +V
Po
+II, +IV
At
-I, +III, +V, +VII
Rn
0
7 Fr
+I
Ra
+II
                               

Alkuaineiden nimet ja kemialliset merkit

Z Kemiallinen merkki Atomimassa Nimi Ruotsink. Engl.
1 H 1.00794 Vety Väte Hydrogen
2 He 4.002602 Helium Helium Helium
3 Li 6.941 Litium Litium Lithium
4 Be 9.012182 Beryllium Beryllium Beryllium
5 B 10.811 Boori Bor Boron
6 C 12.0107 Hiili Kol Carbon
7 N 14.0067 Typpi Kväve Nitrogen
8 O 15.9994 Happi Syre Oxygen
9 F 18.9984032 Fluori Fluor Fluorine
10 Ne 20.1797 Neon Neon Neon
11 Na 22.98976928 Natrium Natrium Sodium
12 Mg 24.3050 Magnesium Magnesium Magnesium
13 Al 26.9815386 Alumiini Aluminium Aluminium
14 Si 28.0855 Pii Kisel Silicon
15 P 30.973762 Fosfori Fosfor Phosphorus
16 S 32.065 Rikki Svavel Sulfur
17 Cl 35.453 Kloori Klor Chlorine
18 Ar 39.948 Argon Argon Argon
19 K 39.0983 Kalium Kalium Potassium
20 Ca 40.078 Kalsium Kalcium Calcium
21 Sc 44.955912 Skandium Skandium Scandium
22 Ti 47.867 Titaani Titan Titanium
23 V 50.9415 Vanadiini Vanadin Vanadium
24 Cr 51.9961 Kromi Krom Chromium
25 Mn 54.938045 Mangaani Mangan Manganese
26 Fe 55.845 Rauta Järn Iron
27 Co 58.933195 Koboltti Kobolt Cobalt
28 Ni 58.6934 Nikkeli Nickel Nickel
29 Cu 63.546 Kupari Koppar Copper
30 Zn 65.38 Sinkki Zink Zinc
31 Ga 69.723 Gallium Gallium Gallium
32 Ge 72.64 Germanium Germanium Germanium
33 As 74.92160 Arseeni Arsenik Arsenic
34 Se 78.96 Seleeni Selen Selenium
35 Br 79.904 Bromi Brom Bromine
36 Kr 83.798 Krypton Krypton Krypton
37 Rb 85.4678 Rubidium Rubidium Rubidium
38 Sr 87.62 Strontium Strontium Strontium
39 Y 88.90585 Yttrium Yttrium Yttrium
40 Zr 91.224 Zirkonium Zirkonium Zirconium
41 Nb 92.90638 Niobium Niob Niobium
42 Mo 95.96 Molybdeeni Molybden Molybdenum
43 Tc [98] Teknetium Teknetium Technetium
44 Ru 101.07 Rutenium Rutenium Ruthenium
45 Rh 102.90550 Rodium Rodium Rhodium
46 Pd 106.42 Palladium Palladium Palladium
47 Ag 107.8682 Hopea Silver Silver
48 Cd 112.411 Kadmium Kadmium Cadmium
49 in 114.818 Indium Indium Indium
50 Sn 118.710 Tina Tenn Tin
51 Sb 121.760 Antimoni Antimon Antimony
52 Te 127.60 Telluuri Tellur Tellurium
53 I 126.90447 Jodi Jod Iodine
54 Xe 131.293 Ksenon Xenon Xenon
55 Ce 132.9054519 Cesium Cesium Caesium
56 Ba 137.327 Barium Barium Barium
57 La 138.90547 Lantaani Lantan Lanthanum
58 Ce 140.116 Cerium Cerium Cerium
59 Pr 140.90765 Praseodyymi Praseodym Praseodymium
60 Nd 144.242 Neodyymi Neodym Neodymium
61 Pm [145] Prometium Prometium Promethium
62 Sm 150.36 Samarium Samarium Samarium
63 Eu 151.964 Europium Europium Europium
64 Gd 157.25 Gadolinium Gadolinium Gadolinium
65 Tb 158.92535 Terbium Terbium Terbium
66 Dy 162.500 Dysprosium Dysprosium Dysprosium
67 Ho 164.93032 Holmium Holmium Holmium
68 Er 167.259 Erbium Erbium Erbium
69 Tm 168.93421 Tulium Tulium Thulium
70 Yb 173.054 Ytterbium Ytterbium Ytterbium
71 Lu 174.9668 Lutetium Lutetium Lutetium
72 Hf 178.49 Hafnium Hafnium Hafnium
73 Ta 180.94788 Tantaali Tantal Tantalum
74 W 183.84 Volframi Volfram Tungsten
75 Re 186.207 Renium Rhenium Rhenium
76 Os 190.23 Osmium Osmium Osmium
77 Ir 192.217 Iridium Iridium Iridium
78 Pt 195.084 Platina Platina Platinum
79 Au 196.966569 Kulta Guld Gold
80 Hg 200.59 Elohopea Kvicksilver Mercury
81 Tl 204.3833 Tallium Tallium Thallium
82 Pb 207.2 Lyijy Bly Lead
83 Bi 208.98040 Vismutti Vismut Bismuth
84 Po [209] Polonium Polonium Polonium
85 At [210] Astatiini Astat Astatine
86 Rn [222] Radon Radon Radon
87 Fr [223] Frankium Francium Francium
88 Ra [226] Radium Radium Radium
89 Ac [227] Aktinium Aktinium Actinium
90 Th 232.03806 Torium Torium Thorium
91 Pa 231.03588 Protaktinium Protaktinium Protactinium
92 U 238.02891 Uraani Uran Uranium
93 Np [237] Neptunium Neptunium Neptunium
94 Pu [244] Plutonium Plutonium Plutonium
95 Am [243] Amerikium Americium Americium
96 Cm [247] Curium Curium Curium
97 Bk [247] Berkelium Berkelium Berkelium
98 Cf [251] Kalifornium Californium Californium
99 Es [252] Einsteinium Einsteinium Einsteinium
100 Fm [257] Fermium Fermium Fermium
101 Md [258] Mendelevium Mendelevium Mendelevium
102 No [259] Nobelium Nobelium Nobelium
103 Lr [262] Lawrencium Lawrencium Lawrencium
104 Rf [267] Rutherfordium Rutherfordium Rutherfordium
105 Db [268] Dubnium Dubnium Dubnium
106 Sg [271] Seaborgium Seaborgium Seaborgium
107 Bh [272] Bohrium Bohrium Bohrium
108 Hs [270] Hassium Hassium Hassium
109 Mt [276] Meitnerium Meitnerium Meitnerium
110 Ds [281] Darmstadtium Darmstadtium Darmstadtium
111 Rg [280] Röntgenium Röntgenium Roentgenium
112 Cn [285] Kopernikium Copernicium Copernicium
113 Nh [284] Nihonium Nihonium Nihonium
114 Fl [289] Flerovium Flerovium Flerovium
115 Mc [288] Moskovium Moskovium Moscovium
116 Lv [293] Livermorium Livermorium Livermorium
117 Ts [294] Tennessiini Tenness Tennessine
118 Og [294] Oganesson Oganesson Oganesson


Lähteitä:

https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi
https://www.taulukot.com

 

Taulukot 2/3

**********************************************

Orbitaalin taulukkokirja 2/3

**********************************************

Elektronien sijoittuminen energiatasoille ja orbitaaleille

Z Kemiallinen merkki

1 (K)
s

2 (L)
s

p

3 (M)
s


p

d
4 (N)
s

p

d

f
5 (O)
s

p

d

f
6 (P)
s

p

d

f
7 (Q)
s

p
1 H 1                                      
2 He 2                                      
3 Li 2 1                                    
4 Be 2 2                                    
5 B 2 2 1                                  
6 C 2 2 2                                  
7 N 2 2 3                                  
8 O 2 2 4                                  
9 F 2 2 5                                  
10 Ne 2 2 6                                  
11 Na 2 2 6 1                                
12 Mg 2 2 6 2                                
13 Al 2 2 6 2 1                              
14 Si 2 2 6 2 2                              
15 P 2 2 6 2 3                              
16 Si 2 2 6 2 4                              
17 Cl 2 2 6 2 5                              
18 Ar 2 2 6 2 6                              
19 K 2 2 6 2 6   1                          
20 Ca 2 2 6 2 6   2                          
21 Sc 2 2 6 2 6 1 2                          
22 Ti 2 2 6 2 6 2 2                          
23 V 2 2 6 2 6 3 2                          
24 Cr 2 2 6 2 6 5 1                          
25 Mn 2 2 6 2 6 5 2                          
26 Fe 2 2 6 2 6 6 2                          
27 Co 2 2 6 2 6 7 2                          
28 Ni 2 2 6 2 6 8 2                          
29 Cu 2 2 6 2 6 10 1                          
30 Zn 2 2 6 2 6 10 2                          
31 Ga 2 2 6 2 6 10 2 1                        
32 Ge 2 2 6 2 6 10 2 2                        
33 As 2 2 6 2 6 10 2 3                        
34 Se 2 2 6 2 6 10 2 4                        
35 Br 2 2 6 2 6 10 2 5                        
36 Kr 2 2 6 2 6 10 2 6                        
37 Rb 2 2 6 2 6 10 2 6     1                  
38 Sr 2 2 6 2 6 10 2 6     2                  
39 Y 2 2 6 2 6 10 2 6 1   2                  
40 Zr 2 2 6 2 6 10 2 6 2   2                  
41 Nb 2 2 6 2 6 10 2 6 4   1                  
42 Mo 2 2 6 2 6 10 2 6 5   1                  
43 Tc 2 2 6 2 6 10 2 6 5   2                  
44 Ru 2 2 6 2 6 10 2 6 7   1                  
45 Rh 2 2 6 2 6 10 2 6 8   1                  
46 Pd 2 2 6 2 6 10 2 6 10                      
47 Ag 2 2 6 2 6 10 2 6 10   1                  
48 Cd 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2                  
49 in 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 1                
50 Sn 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 2                
51 Sb 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 3                
52 Te 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 4                
53 I 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 5                
54 Xe 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 6                
55 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 6     1          
56 Ba 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 6     2          
57 La 2 2 6 2 6 10 2 6 10   2 6 1   2          
58 Ce 2 2 6 2 6 10 2 6 10 2 2 6     2          
59 Pr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 3 2 6     2          
60 Nd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 4 2 6     2          
61 Pm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 5 2 6     2          
62 Sm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 6 2 6     2          
63 Eu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6     2          
64 Gd 2 2 6 2 6 10 2 6 10 7 2 6 1   2          
65 Tb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 9 2 6     2          
66 Dy 2 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6     2          
67 Ho 2 2 6 2 6 10 2 6 10 11 2 6     2          
68 Er 2 2 6 2 6 10 2 6 10 12 2 6     2          
69 Tm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 13 2 6     2          
70 Yb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6     2          
71 Lu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 1   2          
72 Hf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 2   2          
73 Ta 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 3   2          
74 W 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 4   2          
75 Re 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 5   2          
76 Os 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 6   2          
77 Ir 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9              
78 Pt 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 9   1          
79 Au 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   1          
80 Hg 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2          
81 Tl 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 1        
82 Pb 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 2        
83 Bi 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 3        
84 Po 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 4        
85 At 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 5        
86 Rn 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 6        
87 Fr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 6     1  
88 Ra 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 6     2  
89 Ac 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 6 1   2  
90 Th 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10   2 6 2   2  
91 Pa 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 2 2 6 1   2  
92 U 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 3 2 6 1   2  
93 Np 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 4 2 6 1   2  
94 Pu 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 6 2 6     2  
95 Am 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6     2  
96 Cm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 7 2 6 1   2  
97 Bk 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 8 2 6 1   2  
98 Cf 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 10 2 6     2  
99 Es 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 11 2 6     2  
100 Fm 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 12 2 6     2  
101 Md 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 13 2 6     2  
102 No 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6     2  
103 Lr 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 2 6 1   2  

Alkuaineiden ionisoitumisenergioita

Z Kemiallinen merkki 1. kJ/mol 2. kJ/mol 3. kJ/mol. 4. kJ/mol. 5. kJ/mol. 6. kJ/mol. 7. kJ/mol. 8. kJ/mol.
1 H 1312              
2 He 2372,3 5250,5            
3 Li 520,2 7298,1 11815          
4 Be 899,5 1757,1 14848,7 21006,6        
5 B 800,6 2427,1 3659,7 25025,8 32826,7      
6 C 1086,5 2352,6 4620,5 6222,7 37831 47277    
7 N 1402,3 2856 4578,1 7475 9444,9 53266,6 64360  
8 O 1313,9 3388,3 5300,5 7469,2 10989,5 13326,5 71330 84078
9 F 1681 3374,2 6050,4 8407,7 11022,7 15164,1 17868 92038,1
10 Ne 2080,7 3952,3 6122 9371 12177 15238 19999 23069,5
11 Na 495,8 4562 6910,3 9543 13354 16613 20117 25496
12 Mg 737,7 1450,7 7732,7 10542,5 13630 18020 21711 25661
13 Al 577,5 1816,7 2744,8 11577 14842 18379 23326 27465
14 Si 786,5 1577,1 3231,6 4355,5 16091 19805 23780 29287
15 P 1011,8 1907 2914,1 4963,6 6273,9 21267 25431 29872
16 Si 999,6 2252 3357 4556 7004,3 8495,8 27107 31719
17 Cl 1251,2 2298 3822 5158,6 6542 9362 11018 33604
18 Ar 1520,6 2665,8 3931 5771 7238 8781 11995 13842
19 K 418,8 3052 4420 5877 7975 9590 11343 14944
20 Ca 589,8 1145,4 4912,4 6491 8153 10496 12270 14206
21 Sc 633,1 1235 2388,6 7090,6 8843 10679 13310 15250
22 Ti 658,8 1309,8 2652,5 4174,6 9581 11533 13590 16440
23 V 650,9 1414 2830 4507 6298,7 12363 14530 16730
24 Cr 652,9 1590,6 2987 4743 6702 8744,9 15455 17820
25 Mn 717,3 1509 3248 4940 6990 9220 11500 18770
26 Fe 762,5 1561,9 2957 5290 7240 9560 12060 14580
27 Co 760,4 1648 3232 4950 7670 9840 12440 15230
28 Ni 737,1 1753 3395 5300 7339 10400 12800 15600
29 Cu 745,5 1957,9 3555 5536 7700 9900 13400 16000
30 Zn 906,4 1733,3 3833 5731 7970 10400 12900 16800
31 Ga 578,8 1979,3 2963 6180        
32 Ge 762 1537,5 3302,1 4411 9020      
33 As 947 1798 2735 4837 6043 12310    
34 Se 941 2045 2973,7 4144 6590 7880 14990  
35 Br 1139,9 2103 3470 4560 5760 8550 9940 18600
36 Kr 1350,8 2350,4 3565 5070 6240 7570 10710 12138
37 Rb 403 2633 3860 5080 6850 8140 9570 13120
38 Sr 549,5 1064,2 4138 5500 6910 8760 10230 11800
39 Y 600 1180 1980 5847 7430 8970 11190 12450
40 Zr 640,1 1270 2218 3313 7752 9500    
41 Nb 652,1 1380 2416 3700 4877 9847 12100  
42 Mo 684,3 1560 2618 4480 5257 6640,8 12125 13860
43 Tc 702 1470 2850          
44 Ru 710,2 1620 2747          
45 Rh 719,7 1740 2997          
46 Pd 804,4 1870 3177          
47 Ag 731 2070 3361          
48 Cd 867,8 1631,4 3616          
49 in 558,3 1820,7 2704 5210        
50 Sn 708,6 1411,8 2943 3930,3 7456      
51 Sb 834 1594,9 2440 4260 5400 10400    
52 Te 869,3 1790 2698 3610 5668 6820 13200  
53 I 1008,4 1845,9 3180          
54 Xe 1170,4 2046,4 3099,4          
55 Ce 375,7 2234,3 3400          
56 Ba 502,9 965,2 3600          
57 La 538,1 1067 1850,3 4819 5940      
58 Ce 534,4 1050 1949 3547 6325 7490    
59 Pr 527 1020 2086 3761 5551      
60 Nd 533,1 1040 2130 3900        
61 Pm 540 1050 2150 3970        
62 Sm 544,5 1070 2260 3990        
63 Eu 547,1 1085 2404 4120        
64 Gd 593,4 1170 1990 4250        
65 Tb 565,8 1110 2114 3839        
66 Dy 573 1130 2200 3990        
67 Ho 581 1140 2204 4100        
68 Er 589,3 1150 2194 4120        
69 Tm 596,7 1160 2285 4120        
70 Yb 603,4 1174,8 2417 4203        
71 Lu 523,5 1340 2022,3 4370 6445      
72 Hf 658,5 1440 2250 3216        
73 Ta 761 1500            
74 W 770 1700            
75 Re 760 1260 2510 3640        
76 Os 840 1600            
77 Ir 880 1600            
78 Pt 870 1791            
79 Au 890,1 1980            
80 Hg 1007,1 1810 3300          
81 Tl 589,4 1971 2878          
82 Pb 715,6 1450,5 3081,5 4083 6640      
83 Bi 703 1610 2466 4370 5400 8520    
84 Po 812,1              
85 At 899,003              
86 Rn 1037              
87 Fr 380              
88 Ra 509,3 979            
89 Ac 499 1170 1900 4700        
90 Th 587 1110 1978 2780        
91 Pa 568 1128 1814 2991        
92 U 597,6 1420 1900 3145        
93 Np 604,5 1128 1997 3242        
94 Pu 584,7 1128 2084 3338        
95 Am 578 1158 2132 3493        
96 Cm 581 1196 2026 3550        
97 Bk 601 1186 2152 3434        
98 Cf 608 1206 2267 3599        
99 Es 619 1216 2334 3734        
100 Fm 627 1225 2363 3792        
101 Md 635 1235 2470 3840        
102 No 642 1254 2643 3956        
103 Lr 470 1428 2228 4910        
104 Rf 579,9 1389,4 2296,4 3077,9        
105 Db 664,8 1546,7 2378,4 3298,8 4305,2      
106 Sg 757,4 1732,9 2483,5 3415,6 4561,8 5715,8    
107 Bh 742,9 1688,5 2566,5 3598,9 4727,8 5991,7 7226,8  
108 Hs 733,3 1756 2827 3637,5 4940 6175,1 7535,5 8857,4
109 Mt 800,8 1823,6 2904,2 3859,4 4920,8      
110 Ds 955,2 1891,1 3029,6 3955,9 5113,7      
111 Rg 1022,7 2074,4 3077,9 4052,4 5306,7      
112 Cn 1154,9 2170 3164,7 4245,4 5499,7      
113 Nh 704,9 2238,5 3023,3 4351,5 5692,6      
114 Fl 823,9 1601,6 3367,3 4399,7 5847      
115 Mc 538,4 1756 2653,3 4679,5 5721,6      
116 Lv 723,6 1331,5 2846,3 3811,2 6078,6      

Elektronegatiivisuus (L. Paulingin mukaan)

H
2,1
 
Li
1,0
Be
1,5
  B
2,0
C
2,5
N
3,0
O
3,5
F
4,0
Na
0,9
Mg
1,2
  Al
1,5
Si
1,8
P
2,1
S
2,5
Cl
3,0
K
0,8
Ca
1,0
Sc
1,3
Ti
1,5
V
1,6
Cr
1,6
Mn
1,5
Fe
1,8
Co
1,8
Ni
1,8
Cu
1,9
Zn
1,6
Ga
1,6
Ge
1,8
As
2,0
Se
2,4
Br
2,8
Rb
0,8
Sr
1,0
Y
1,3
Zr
1,4
Nb
1,6
Mo
1,8
Tc
1,9
Ru
2,2
Rh
2,2
Pd
2,2
Ag
1,9
Cd
1,7
In
1,7
Sn
1,8
Sb
1,9
Te
2,1
I
2,5
Cs
0,7
Ba
0,9
La
1,1
Hf
1,3
Ta
1,5
W
1,7
Re
1,9
Os
2,2
Ir
2,2
Pt
2,2
Au
2,4
Hg
1,9
Tl
1,8
Pb
1,8
Bi
1,9
Po
2,0
At
2,2
Fr
0,7
Ra
0,9
Ac
1,1
                           

Kovalenttisen sidoksen ioniluonne

Elektronegatiivisuusero Sidoksen ioniluonne prosentteina Elektronegatiivisuusero Sidoksen ioniluonne prosentteina
0,1 0,5 1,7 51
0,2 1 1,8 55
0,3 2 1,9 59
0,4 4 2,0 63
0,5 6 2,1 67
0,6 9 2,2 70
0,7 12 2,3 74
0,8 15 2,4 76
0,9 19 2,5 79
1,0 22 2,6 82
1,1 26 2,7 84
1,2 30 2,8 86
1,3 34 2,9 88
1,4 39 3,0 89
1,5 43 3,1 91
1,6 47 3,2 92


Lähteitä:

https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi
https://www.taulukot.com

 

Taulukot 3/3

**********************************************

Orbitaalin taulukkokirja 3/3

**********************************************

YHDISTEET

Molekyylien ja ionien muotoja

  lineaarinen HCN, CO2, CS2
  V-muotoinen NO2 (134°), Cl2O (110°),
    H2O (105°), O3 (117°),
    SO2 (120°), H2S (92°)
  kolmio, kaikki atomit samassa tasossa CO32-, NO3-, SO3
  neliö, kaikki atomit samassa tasossa [ Cu(H2O)4 ]2+
  kolmisivuinen pyramidi ClO3- (110°), NH3 (107°), PH3 (94°)
  tetraedri CH4, ClO4-, CrO42-, MnO4-, NH4+, PO43-, SO42-, SiH4
  oktaedri SF6, [ PtCl6 ]2-

Kovalenttisidosten pituuksia ja sidosenergioita

Sidos Pituus, pm Energia, kJ/mol
H – H 74 436
C – C 154 348
C = C 134 612
C ≡ C 120 873
C … C (bentseeni) 139 518
Si – N 235 176
N – N 146 163
N = N 120 409
N ≡ N 110 944
O – O 132 146
O = O 121 496
F – F 142 158
Cl – Cl 199 242
Br – Br 228 193
I – I 267 151
C – H 109 412
Si – H 146 318
N – H 101 388
P – H 142 322
O – H 96 463
S – H 135 338
F – H 92 562
Cl – H 128 431
Br – H 141 366
I – H 160 299
C – O 143 360
C = O 122 743
C – N 147 305
C = N 127 613
C ≡ N 116 890
C – F 138 484
C – Cl 177 338
C – Br 193 276
C – I 214 238

Spektrien tulkinta

 

Muodostumislämpöjä

Aine ΔH, kJ/mol Aine ΔH, kJ/mol
C (grafiitti) 0 CO(g) -110,5
C (timantti) 1,9 CO2(g) -393,5
CH4(g) -74,9 Fe2O3(s) -822,2
C2H2(g) 226,7 Fe3O4(s) -1117,1
C2H4(g) 52,3 NO(g) 90,4
C2H6(g) -84,7 NO2(g) 33,8
C3H8(g) -103,8 N2O(g) 81,5
C6H6(l) 49 SO2(g) -296,9
CHCl3(l) -134,5 SO3(g) -370,4
CCl4(l) -135,4 CaO(s) -635,5
CH3OH(l) -238,6 O(g) 247,6
C2H5OH(l) -277,7 O2(g) 0
CaCO3(s) -1206,9 O3(g) 142,3
Ca(OH)2(s) -986,6 H2O(l) -285,8
NaCl(s) -411 H2O2(l) -187,6
Na2CO3(s) -1130,9 H2S(g) -20,2
Al2O3(s) -1670 NH33(g) -46,2

Kationeja ja anioneja

 
Kationeja Anioneja
alumiini Al3+ aluminaatti Al(OH)4-, AlO2- kromaatti CrO42-
ammonium NH4+ amidi NH2- metafosfaatti PO3-
barium Ba2+ arsenaatti AsO43- monovetyfosfaatti HPO42-
elohopea(II) Hg2+ arseniitti AsO33- nitraatti NO3-
hopea Ag+ asetaatti CH3COO- nitridi N3-
kadmium Cd2+ bromaatti BrO3- nitriitti NO2-
kalium K+ bromidi Br- oksalaatti C2O42-
kalsium Ca2+ dikromaaatti Cr2O72- oksidi O2-
koboltti(II) Co2+ divetyfostaatti H2PO4- perkloraatti ClO4-
kromi(III) Cr3+ fluoridi F- permangaatti MnO4-
kupari(II) Cu2+ formiaatti HCOO- peroksidi O22-
litium Li+ (osto)fostaatti PO43- silikaatti SiO44-, SiO32-
lyijy(II) Pb2+ fosfidi P3- sulfaatti SO42-
magnesuium Mg2+ hydridi H- sulfidi S2-
mangaani(II) Mn2+ hydroksidi OH- sulfiitti SO32-
natrium Na+ hypokloriitti ClO- syanidi CN-
nikkeli(II) Ni2+ jodaatti IO3- tiosulfaatti S2O32-
oksonium H3O+ jodidi I- tiosyanaatti SCN-
rauta(II) Fe2+ karbonaatti CO32- vetykarbonaatti HCO3-
rauta(III) Fe3+ kloraatti ClO3- vetysulfaatti HSO4-
sinkki Zn2+ kloridi Cl- vetysulfidi HS-
strontium Sr2+ kloriitti ClO2- vetysulfiitti HSO3-

 

Kompleksi-ioneja

Kompleksin nimessä mainitaan ensin negatiiviset ligandit, sitten neutraalit ligandit ja lopuksi keskusatomi. Neutraalin tai positiivisen kompleksin nimi päättyy perusmuodossa olevaan keskusatomin nimeen. Negatiivisen kompleksin nimen viimeisenä osana on keskusatomin nimi (vierasperäisessä muodossa) varustettuna päätteellä -aatti.

Kaava Nimi Väri
[Ag(NH3)2]+ diammiinihopea-ioni väritön
[Al(OH)4]- tetrahydroksoaluminaatti-ioni väritön
[Co(H2O)6]2+ heksa-akvakoboltti(II)-ioni punainen
[Cu(H2O)4]2+ tetra-akvakupari(II)-ioni sininen
[Cu(NH3)4]2+ tetra-ammiinikupari(II)-ioni sininen
[Fe(CN)6]4- heksasyanoferraatti(II)-ioni keltainen
[Fe(CN)6]3- heksasyanoferraatti(III)-ioni punainen
[Fe(SCN)]2+ tiosyanaattorauta(III)-ioni verenpunainen
[Ni(NH3)6]2+ heksa-ammiininikkeli(II)-ioni sininen
[Pb(OH)4]2- tetrahydroksoplumbaatti(II)-ioni väritön
[PtCl6]2- heksakloroplatinaatti(IV)-ioni keltainen
[Sn(OH)6]2- heksahydroksostannaatti(IV)-ioni väritön
[Zn(H2O)4]2+ tetra-akvasinkki-ioni väritön
[Zn(OH)4]2- tetrahydroksosinkaatti-ioni väritön

Mineraaleja

Mineraali Koostumus Kovuus (Mohsin kovuusasteikon mukaan)
akaatti, ks. kvartsi    
akvamariini, ks. berylli    
alabasteri, ks. kipsi    
ametisti, ks. kvartsi    
apatiitti CaF2 * 3 Ca3(PO4)2 5
bauksiitti Al2O3 * 2 H2O 2,5 – 3,0
berylli 3 BeO * Al2O3 * 6 SiO2 7,5 -8,0
dolomiitti CaCO3 * MgCO3 3,5 – 4,0
fluorisälpä CaF2 4
grafiitti C 1 – 2
hematiitti Fe2O3 6,5
ilmeniitti FeTiO3 5
jaspis, ks. kvartsi    
kalsiitti CaCO3 3
kaoliini Al2O3 * 2 SiO2 * 2 H2O 2,0 – 2,5
kassiteriitti SnO2 6 – 7
kipsi CaSO4 * 2 H2O 2
kuparikiisu CuFeS2 3,5 – 4
korundi Al2O3 9
kryoliitti Na3AlF6 2,5
kvartsi SiO2 7
limoniitti Fe2O3 * n H2O 1 – 5
lyijyhohde PbS 2,5 – 3,0
magnesiitti MgCO3 4,0 – 4,5
magnetiitti Fe3O4 5,5
malakiitti CuCO3 * Cu(OH)2 3,5 – 4,0
marmori CaCO3  
oneksi, ks. kvartsi    
opaali, ks. kvartsi    
pentlandiitti (Fe, Ni)9S8 3,5 – 4,0
pyriitti FeS2 6,0 – 6,5
rikkikiisu, ks. pyriitti    
rubiini, ks. korundi    
safiiri, ks. korundi    
sideriitti FeCO3 4
sinkkivälke ZnS 3,5 – 4,0
sinooperi HgS 2,0 – 2,5
smaragdi, ks. berylli    
talkki 3 MgO * 4 SiO2 * 2 H2O 1
timantti C 10
topaasi Al2SiO4(F, OH)2 8
turkoosi CuAl6(PO4)4(OH)3 * H2O 5-6

Yhdisteiden kauppanimiä ja koostumuksia

Kauppanimi Koostumus
Chilen salpietari NaNO3
(kali)aluna Al2(SO4)3 * K2SO4 * 24 H2O
kalilipeä KOH:n vesiliuos
kalkkisalpietari Ca(NO3)2
karborundum SiC
katkerosuola MgSO4 * 7 H2O
kidesooda (pesusooda) Na2CO3 * 10 H2O
kiinnityssuola Na2S2O3 * 5 H2O
kipsi CaSO4 * 2 H2O
kuningasvesi väkevän typpi- ja vetykloridihapon seos
kuparivihtrilli CuSO4 * 5 H2O
lipeäkivi NaOH
lyijyvalkoinen 2 PbCO3 * Pb(OH)2(koostumus vaihetelee)
maantiesuola CaCl2
magnesia alba 3 MgCO3 * Mg(OH)2 3 H2O
(koostumus vaihtelee)
mönjä 2 PbO * PbO2 eli Pb3O4
natronlipeä NaOH:n vesiliuos
Norjan salpietari Ca(NO3)2
poltettu kalkki CaO
potaska K2CO3 (epäpuhdas)
rautavihtrilli FeSO4 * 7 H2O
rikkihiili CS2
rikkivety H2S
ruokasooda NaHCO3
ruokasuola NaCl
ruskokivi (ruunikivi) MnO2
salmiakki NH4Cl
salpietari KNO3
sammutettu kalkki Ca(OH)2
sammuttamaton kalkki CaO
sinivalkoinen ZnO
sooda, kalsinoitu Na2CO3
suolahappo HCl-kaasun vesiliuos
titaanivalkoinen TiO2
vesilasi Na2O * n SiO2, n = 3 … 5

Ilmakehän koostumus (vesihöyryä lukuunottamatta)

Kaasu Tunnus Tilavuus-%
typpi N2 78,08
happi O2 20,95
argon Ar 0,934
hiilidioksidi CO2 0,036
neon Ne 0,001 82
helium He 0,000 52
krypton Kr 0,000 11
vety H2 0,000 050
ksenon Xe 0,000 009
otsoni O3 0,000 001
radon Rn 0,000 000 000 000 000 006

Kaasujen ominaisuuksia

Kaasu Kaava Kieh.piste (°C) Liukoisuus (0°C) veteen* (20°C)
ammoniakki NH3 -33,4 1300 702
happi O2 -183,0 0,049 0,031
hiilidioksidi COO2 -78,5 1,71 0,88
kloori ClO2 -34,6 4,61 2,30
rikkioksidi SOO2 -10,0 79,8 39,3
typpi NO2 -195,8 0,024 0,015
vety HO2 -252,9 0,021 0,018
vetykloridi HCl -85,0 506 442
vetysulfidi HO2S -61,8 4,68 2,58

Normaalipotentiaaleja

Li+ + e- Li -3,05
K+ + e- K -2,93
Ba2+ + 2e- Ba -2,91
Ca2+ + 2e- Ca -2,87
Na+ + e- Na -2,71
Mg2+ + 2e- Mg -2,38
Al3+ + 3e- Al -1,66
2 H2O + 2e- 2 OH- + H2 -0,83
Zn2+ + 2e- Zn -0,76
Fe2+ + 2e- Fe -0,44
Co2+ + 2e- Co -0,28
Ni2+ + 2e- Ni -0,25
Sn2+ + 2e- Sn -0,14
Pb2+ + 2e- Pb -0,13
2 H+ + 2e- H2 0
Cu2+ + 2e- Cu 0,34
O2 + 2 H2O + 4e- 4 OH- 0,4
I2 + 2e- 2 I- 0,54
O2 + 2 H+ + 2e- H2O2 0,68
Fe3+ + e- Fe2+ 0,77
Hg22+ + 2e- 2 Hg +0,80 *
Ag+ + e- Ag 0,8
NO3- + 2 H+ + e- NO2 + H2O 0,81
Hg2+ + 2e- Hg 0,85
NO3- + 4 H+ + 3e- NO + 2 H2O 0,96
Br2 + 2e- 2 Br- 1,07
Pt2+ + 2e- Pt 1,19
O2 + 4 H+ + 4e- 2 H2O 1,23
MnO2 + 4 H+ + 2e- Mn2+ + 2 H2O 1,23
Cr2O72- + 14 H+ + 6e- 2 Cr3+ + 7 H2O 1,33
Cl2 + 2e- 2 Cl- 1,36
MnO4- + 8 H+ + 5e- Mn2+ + 4 H2O 1,51
Au+ +e- Au 1,69
S2O82- + 2e- 2 SO42- 2,01
F2 + 2e- 2 F- 2,87

Metallien jännitesarjaa

Li K Ba   Na Mg Al Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Au

Liukoisuus veteen

  S2- SO32- S2O32- SO42- NO2- NO3- F- Cl- Br- I- PO43- SiO43- CO32- CH3COO- C2O42-
Ag+ v v v v v l v h h h v v v v
(Hg2)2+ v v v v v h h h v v v v
Pb2+ v v v h l l h h h h v v v l v
Cu2+ v v l l l v l l l v v v l v
Cd2+ v v l l l l v l l l v v v l v
Hg2+ h v l v l v l l v v v v l v
Sn2+ h v v v h l v v v v v v
Sn4+ h v h l v v v v
Fe3+ v l l l l l l l v v l v
Mn2+ v v l l l v l l l v v v l v
Ni2+ h v l l l l v l l l v v v l v
Co2+ h v l l l v l l l v v v l v
Zn2+ v v l l l l v l l l v v v l v
Al3+ v l l l l l l l v h l v
Cr3+ v l l l l l l l v v l v
Mg2+ l v l l l l v l l l v v v l v
Ca2+ l v l h l l h l l l v v v l v
Sr2+ l v l h l l h l l l v v v l v
Ba2+ l v v h l l h l l l v v v l v
Li+ l l l l l l v l l l v v v l l
Na+ l l l l l l l l l l l l l l l
K+ l l l l l l l l l l l l l l l
NH4+ l l l l l l l l l l l l l l l

l = veteen helposti liukeneva
v = veteen niukkaliukoinen, mutta liukenee happoihin
h = happoihin (ja veteen) niukkaliukoinen

Liukoisuustuloja

Aine Ks pKs Aine Ks pKs
Bromideja     Klorideja    
AgBr 7,7 × 10-13 12,11 AgCl 1,6 × 10-10 9,80
PbBr2 7,9 × 10-5 4,10 Hg2Cl2 2,0 × 10-18 17,70
Fluorideja     PbCl2 1,6 × 10-5 4,80
CaF2 4,0 × 10-11 10,40 Kromaatteja    
PbF2 3,7 × 10-8 7,43 Ag2CrO4 1,3 × 10-12 11,89
Fosfaatteja     BaCrO4 5,0 × 10-10 9,30
Ag3PO4 1,4 × 10-21 20,85 PbCrO4 1,8 × 10-14 13,75
Ca3(PO4)2 1,0 × 10-26 26,00 Oksalaatteja    
Hydroksideja     Ag2C2O4 1,3 × 10-11 10,89
Al(OH)3 1,0 × 10-33 33,00 CaC2O4 2,6 × 10-9 8,56
Ba(OH)2 5,0 × 10-3 2,30 Sulfaatteja    
Ca(OH)2 5,5 × 10-6 5,26 BaSO4 1,1 × 10-10 9,96
Fe(OH)2 7,9 × 10-16 15,10 CaSO4 2,5 × 10-5 4,60
Fe(OH)3 2,0 × 10-39 38,70 PbSO4 1,6 × 10-8 7,80
Mg(OH)2 1,1 × 10-11 10,96 Sulfideja    
Pb(OH)2 2,0 × 10-16 15,70 Ag2S 6,3 × 10-51 50,20
Zn(OH)2 1,8 × 10-14 13,75 CuS 6,3 × 10-36 35,20
Jodideja     FeS 6,3 × 10-18 17,20
AgI 1,5 × 10-16 15,85 HgS 1,6 × 10-52 51,80
PbI2 1,4 × 10-8 7,85 PbS 1,3 × 10-28 27,89
Karbonaatteja     ZnS 1,6 × 10-24 23,80
BaCO3 8,1 × 10-9 8,09      
CaCO3 8,7 × 10-9 8,06      
PbCO3 3,2 × 10-14 13,50    

HAPOT, EMÄKSET, pH

Happovakioita

Hapon nimi Kaava Ka (25°C), mol/dm3 pKa (25°C)
perkloorihappo HClO4 n. 1010 n. -10
vetyjodidi HI n. 109 n. -9
vetybromidi HBr n. 108 n. -8
vetykloridi HCl n. 107 n. -7
rikkihappo H2SO4 n. 103 n. -3
oksoniumioni H3O+ 55 -1,74
typpihappo HNO3 22 -1,34
jodihappo HIO3 0,17 0,77
oksaalihappo (COOH)2 6,5 * 10-2 1,19
dikloorietikkahappo CHCl2COOH 3,3 * 10-2 1,48
rikkihapoke H2SO3 1,3 * 10-2 1,89
vetysulfaatti-ioni HSO4- 1,0 * 10-2 2
ortofosforihappo H3PO4 7,1 * 10-3 2,15
vetyfluoridi HF 6,8 * 10-4 3,17
typpihapoke HNO2 4,5 * 10-4 3,35
muurahaishappo HCOOH 1,6 * 10-4 3,8
bentsoehappo C6H5COOH 6,5 * 10-5 4,19
etikkahappo CH3COOH 1,8 * 10-5 4,74
hiilihappo H2CO3 4,3 * 10-7 6,37
aminoetikkahappo CH2(NH2)COOH 2,3 * 10-7 6,64
vetysulfidi H2S 1,0 * 10-7 7
vetysulfiitti-ioni HSO3- 6,3 * 10-8 7,2
divetyfosfaatti-ioni H2PO4- 6,2 * 10-8 7,21
ammoniumioni NH4+ 5,6 * 10-10 9,25
vetysyanidi HCN 4,0 * 10-10 9,4
fenoli C6H5OH 1,3 * 10-10 9,89
vetykarbonaatti-ioni HCO3- 4,7 * 10-11 10,33
vetysulfidi-ioni HS- 1,0 * 10-12 12
vesi H2O 1,8 * 10-16 15,75

 

Emäsvakioita

Emäksen nimi Kaava Kb (25°C), mol/dm3 pKb (25°C)
hydroksidi-ioni OH- 55 -1,74
fosfaatti-ioni PO43- 2,3 * 10-2 1,64
sulfidi-ioni S2- 1,0 * 10-2 2
dimetyyliamiini (CH3)2NH 5,2 * 10-4 3,28
metyyliamiini CH3NH2 4,4 * 10-4 3,36
karbonaatti-ioni CO32- 2,1 * 10-4 3,68
trimetyyliamiini (CH3)3N 5,5 * 10-5 4,26
syanidi-ioni CN- 2,5 * 10-5 4,6
ammoniakki NH3 1,8 * 10-5 4,74
monovetyfosfaatti-ioni HPO42- 1,6 * 10-7 6,8
sulfiitti-ioni SO32- 1,6 * 10-7 6,8
vetysulfidi-ioni HS- 1,1 * 10-7 6,96
vetykarbonaatti-ioni HCO3- 2,3 * 10-8 7,64
pyridiini C5H5N 1,4 * 10-9 8,85
asetaatti-ioni CH3COO- 5,9 * 10-10 9,23
aniliini C6H5NH2 3,8 * 10-10 9,42
oksalaatti-ioni C2O42- 2,0 * 10-10 9,7
nitriitti-ioni NO2 2,2 * 10-11 10,66
fluoridi-ioni F- 1,5 * 10-11 10,82
divetyfosfaatti-ioni H2PO4- 1,4 * 10-12 11,85
sulfaatti-ioni SO42- 1,0 * 10-12 12,03
vetysulfaatti-ioni HSO3- 7,7 * 10-13 12,11
vesi H2O 1,8 * 10-16 15,75
nitraatti-ioni NO3- n. 5 * 10-16 n. 15,3
vetysulfaatti-ioni HSO4- n. 10-17 n. 17
kloridi-ioni Cl- n. 10-21 n. 21
bromidi-ioni Br- n. 10-22 n. 22
jodidi-ioni I- n. 10-23 n. 23
perkloraatti-ioni ClO4- n. 10-24 n.24

 

pH-indikaattorien värinmuutosalueet

pH-indikaattoriVäri matalassa pH:ssaVärinmuutosalueen
alarajaVärinmuutosalueen
ylärajaVäri korkeassa pH:ssa
Metyylivioletti keltainen 0,0 2,0 sinivioletti
Malakiittivihreä (ensimmäinen värinmuutos) keltainen 0,0 2,0 vihreä
Malakiittivihreä (toinen värinmuutos) vihreä 11,6 14,0 väritön
Tymolisininen (ensimmäinen värinmuutos) punainen 1,2 2,8 keltainen
Tymolisininen (toinen värinmuutos) keltainen 8,0 9,6 sininen
Metyylikeltainen punainen 2,9 4,0 keltainen
Bromifenolisininen keltainen 3,0 4,6 sininen
Kongopunainen sinivioletti 3,0 5,0 punainen
Metyylioranssi punainen 3,1 4,4 keltainen
Sekoitettu metyylioranssi (ensimmäinen värinmuutos) punainen 0,0 3,2 purppuraharmaa
Sekoitettu metyylioranssi (toinen värinmuutos) purppuraharmaa 3,2 4,2 vihreä
Bromikresolivihreä keltainen 3,8 5,4 sininen
Metyylipunainen punainen 4,4 6,2 keltainen
Metyylipurppura purppura 4,8 5,4 vihreä
Lakmus punainen 4,5 8,3 sininen
Bromikresolivioletti keltainen 5,2 6,8 purppura
Bromitymolisininen (ensimmäinen värinmuutos) magenta <0 6,0 keltainen
Bromitymolisininen (toinen värinmuutos) keltainen 6,0 7,6 sininen
Fenolipunainen keltainen 6,4 8,0 punainen
Neutraalipunainen punainen 6,8 8,0 keltainen
Naftoliftaleiini haalea punainen 7,3 8,7 sinivihreä
Kresolipunainen keltainen 7,2 8,8 purppuranpunainen
o-Kresolftaleiini väritön 8,2 9,8 purppura
Fenoliftaleiini (ensimmäinen värinmuutos) oranssinpunainen <0 0 väritön
Fenoliftaleiini (toinen värinmuutos) väritön 8,3 10,0 purppuran pinkki
Fenoliftaleiini (kolmas värinmuutos) fuksia 12,0 13,0 väritön
Tymoliftaleiini (ensimmäinen värinmuutos) punainen <0 9,3 väritön
Tymoliftaleiini (toinen värinmuutos) väritön 9,3 10,5 sininen
Alitsariinikeltainen R keltainen 10,2 12,0 punainen
Indigokarmiini sininen 11,4 13,0 keltainen

 

Veden ionitulo

lämpötiloissa 0°C – 100°C

t, °C Kw(mol/dm3) pKw
0 0,114 * 10-14 14,94
5 0,186 * 10-14 14,73
10 0,293 * 10-14 14,53
15 0,452 * 10-14 14,34
20 0,681 * 10-14 14,17
25 1,008 * 10-14 14
30 1,471 * 10-14 13,83
35 2,088 * 10-14 13,68
40 2,916 * 10-14 13,53
45 4,016 * 10-14 13,4
50 5,476 * 10-14 13,26
100 51,3 * 10-14 12,3

 

HIILEN YHDISTEITÄ

 

Hiilen yhdisteiden ominaisuuksia

Nimi Kaava Sulamis-
piste, °C
Kiehumis-
piste, °C
Tiheys
kg/dm3 (20°C)
Liukoisuus
Hiilivetyjä         veteen eetteriin
metaani CH4 -182 -162 i s
etaani C2H6 -183 -89 i vs
propaani C3H8 -188 -42 i vs
butaani C4H10 -138 -0,5 i vs
metyylipropaani C4H10 -138 -12 i vs
heksadekaani C16H34 18 287 0,77 i
eteeni C2H4 -169 -104 i s
1,3-butadieeni C4H6 -109 -4,4 i
etyyni (asetyleeni) C2H2 -81 -85 i s
sykloheksaani C6H12 7 81 0,78 i
bentseeni C6H6 5,5 80 0,87 i
naftaleeni C10H8 80 218 1,03 i vs
Halogeenijohdannaisia            
tetrakloorimetaani CCl4 -23 77 1,59 i
kloorieteeni (vinyylikloridi) C2H3Cl -154 -13 ss vs
trikloorieteeni C2HCl3 -85 87 1,46 ss vs
difluoridikloorimetaani (freon 12) CF2Cl2 -158 -30 i vs
tetrafluorieteeni C2F4 -142 -76 i
Alkoholeja ja fenoleja            
metanoli CH3OH -98 65 0,79
etanolio C2H5OH -114 78 0,79
1-propanoli C3H7OH -126 97 0,8
2-propanoli C3H7OH -90 82 0,78
1,2-etaanidioli (glygoli) C2H4(OH)2 -13 187 1,11 ss
1,2,3-propaanitrioli (glyseroli) C3H5(OH)3 18 290 1,26 i
ksylitoli C5H7(OH)5 94 218 i
bentsyylialkoholi C6H5CH2OH -15 205 1,05 ss
fenoli C6H5OH 41 182 1,05 ss vs
Eettereitä            
dimetyylieetteri (CH3)2O -139 -24 s s
dietyylieetteri (C2H5)2O -116 35 0,71 ss  
Amiineja            
metyyliamiini CH3NH2 -93 -6,3 vs
dimetyyliamiini (CH3)2NH -92 6,8 vs
trimetyyliamiini (CH3)3N -117 2,8 0,68 vs
fenyyliamiini (aniliini) C6H5NH2 -6 184 1,02 ss
pyridiini C5H5N -42 115 0,98 0,98
Aldehydejä ja ketoneja            
metanaali (formaldehydi) HCHO -92 -19 vs s
etanaali (asetaldehydi) CH3CHO -123 20 0,78
propanaali C2H5CHO -80 48 0,87
bentsaldehydi C6H5CHO -26 179 1,04 i
propanoni (asetoni) CH3COCH -95 56 0,79
Happoja            
metaanihappo (muurahaishappo) HCOOH 8 101 1,22
etaanihappo (etikkahappo) CH3COOH 17 118 1,05
propaanihappo C2H5COOH -21 141 0,99
oktadekaanihappo C17H35COOH 69 hajoaa 0,94 i
9-oktadekeenihappo C17H33COOH 13 hajoaa 0,89 i
9,12-oktadekadieenihappo C17H31COOH -11 hajoaa 0,9 i
etaanidihappo (oksaalihappo) (COOH)2 190 hajoaa 1,9 s i
bentsoehappo C6H5COOH 122 249 1,27 i
aminoetikkahappo (glysiini) CH2NH2COOH 262 hajoaa 1,16 i
2-aminopropaanihappo (alaniini) CH3CHNH2COOH 300 hajoaa 1,42 i
2-hydroksipropaanihappo (maitohappo) CH3CHOHCOOH 18 122 1,2
kloorietaanihappo CH2ClCOOH 63 189 1,4 s

Kaasujen tiheyksiä ei ole ilmoitettu.

Taulukossa esiintyvien lyhenteiden selitykset:

i (insoluble) = lähes liukenematon
ss (slightly soluble) = liukenee jonkin verran
s (soluble) = liukenee
vs (very soluble) = liukenee hyvin
∞ = liukenee kaikissa suhteissa, sekoittuu täydellisesti

 

Yleisesti käytettyjen nimilyhenteitä

Lyhenne Merkitys Lyhenne Merkitys
ADP adenosiinidifosfaatti RNA ribonukleiinihappo
ATP adenosiinitrifosfaatti PAH lyhenne polyaromaattisille
hiilivedylille
CFC lyhenne fluorikloorihiilivedyille PCB lyhenne polyklooratuille
bifenyyleille
DDT diklooridifenyylitrikloorietaani PET poly(etyleenitereftalaatti)
DNA deoksiribonukleiinihappo PS polystyreeni
EDTA etyleenidiamiinitetraetikkahappo PVC polyvinyylikloridi

 

Hiilen yhdisteiden triviaalinimiä ja IUPAC-nimiä

Hiilivetyjä Happoja
asetyleeni etyyni adipiinihappo heksaanidihappo
etyleeni etyyni alaniini 2-aminopropaanihappo
ksyleeni dimetyylibentseeni asetetikkahappo 3-okosobutaanihappo
tolueeni metyylibentseeni etikkahappo etaanihappo
isopreeni metyyli-1,3-butadieeni ftaalihappo 1,4-bentseenikarboksyylihappo
Hiilivetyjen halogeenijohdannaisia glysiini aminoetiikkahappo
freon difluoridikloorimetaani linoleenihappo 9,12,15-oktadekatrieenihappo
jodoformi trijodimetaani linolihappo 9,12-oktadekadiennihappo
kloroformi trikloorimetaani maitohappo 2-hydroksipropaanihappo
perkloorietyleeni tetrakloorieteeni maleiinihappo buteenidihappo
trikloorietyleeni trikloorieteeni muurahaishappo metaanihappo
vinyylikloridi kloorieteeni oksaalihappo etaanidihappo
Alkoholeja omenahappo hydroksibutaanidihappo
glykoli 1,2-etaanidioli palmitiinihappo haksadekaanihappo
glyseroli (glyseriini) 1,2,3-propaanitrioli palorypälehappo 2-oksopropaanihappo
puusprii metanoli pellavaöyjyhappo 9,12-oktadekadieenihappo
sprii etanoli propionihappo propaanihappo
Aldehydejä ja ketoneja steariinihappo oktadekaanihappo
akroleiini propenaali tereftaalihappo 1,4-bentseenidikarboksyylihappo
asetaldehydi etanaali valeriaanahappo pentaanihappo
asetoni propanoni voihappo butaanihappo
formaldehydi metanaali öljyhappo 9-oktadekeenihappo
propionaldehydi propanaali  
Fenoleja  
hydrokinoni 1,4-bentseenidioli  
pyrokatekoli 1,2-bentseenidioli  
resorsinoli 1,3-bentseenidioli    

 

Rasvahappoja

 

Luonnon aminohappojen rakenteet (kolmi- ja yksikirjaimiset lyhenteet)

 

Hiilihydraatteja

 

DNA:n ja RNA:n emäkset

 

DNA:n rakenne

 

Varoitusmerkit

 

Liekkivärejä

 

Perustyövälineitä

 

Elintarvikkeiden lisäainekoodit

Elintarvikevärit

E100 Kurkuminoidit
E101 Riboflaviini
E102 Tartratsiini *
E104 Kinoliininkeltainen
E110 Paraoranssi *
E120 Karmiini
E122 Atsorubiini *
E123 Amarantti *
E124 Uuskokkiini *
E127 Erytrosiini
E128 Punainen 2G *
E129 Alluranpunainen AC *
E131 Patenttisininen
E132 Indigokarmiini
E133 Briljanttisininen
E140 Klorofylli
E141 Klorofylliinikuparikompleksin kalium- ja natriumsuolat
E143 Patenttivihreä
E150 Sokerikulööri
E151 Briljanttimusta *
E153 Lääkehiili
E154 Ruskea FK *
E155 Ruskea HT *
E160a Beta-karoteeni
E160b Annatto
E160c Paprikaoleoresiini
E160e Beta-apo-8′-karotenaali
E160f Beta-apo-8′-karoteenihappoetyyliesteri
E160g Kantaksantiini
E161b Luteoliini
E162 Betalaiini
E163 Antosyaanit
E171 Titaanioksidi
E172 Rautaoksidi
E173 Alumiini
E174 Hopea
E175 Kulta
E180 Litolirubiini *
E579 Rauta glukonaatti

* Tähdellä merkityt ovat atsovärejä, joiden epäillään aiheuttavan yliherkkyyttä.

Säilöntäaineet

E200 Sorbiinihappo
E201 Natriumsorbaatti
E202 Kaliumsorbaatti
E210 Bentsoehappo
E211 Natriumbentsoaatti
E214 Etyyli-p-hydroksibentsoaatti
E215 Etyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola
E216 Propyyli-p-hydroksibentsoaatti
E217 Propyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola
E218 Metyyli-p-hydroksibentsoaatti
E219 Metyyli-p-hydroksibentsoaatin natriumsuola
E220 Rikkihapoke
E221 Natriumsulfiitti
E222 Natriumvetysulfiitti
E223 Natriumdisulfiitti
E224 Kaliumdisulfiitti
E225 Kaliumsulfiitti
E226 Kalsiumsulfiitti
E227 Kalsiumvetysulfiitti
E234 Nisiini
E235 Natamysiini
E239 Heksametyleenitetramiini
E249 Kaliumnitriitti
E250 Natriumnitriitti
E251 Natirumnitraatti
E252 Kaliumnitraatti
E260 Etikkahappo
E261 Kaliumasetaatti
E262 Natriumasetaatti
E263 Kalsiumasetaatti
E280 Propionihappo
E281 Natriumpropionaatti
E282 Kalsiumpropionaatti
E283 Kaliumpropionaatti

Hapettumisen estoaineet

E300 Askorbiinihappo
E301 Natriumaskorbaatti
E304 Askorbyylipalmiaatti
E306 Tokoferoliuute
E307 Alfa-Tokoferoli
E308 Gamma-Tokoferoli
E309 Delta-Tokoferoli
E310 Propyyligallaatti
E311 Oktyyligallaatti
E312 Dodekyyligallaatti
E320 Butyylihydroksianisoli (BHA)
E321 Butyylihydroksitolueeni (BHT)
E385 Kalsiumetyleenidiamiinitetra-asetaatti (EDTA)

Emulgointi-, stabilointi-, sakeuttamis- ja hyytelöimisaineet

E322 Lesitiini
E335 Natriumtartraatit
E336 Kaliumtartraatit
E337 Natriumkaliumtartraatti
E339 Natriummonofosfaatit
E340 Kaliummonofosfaatit
E341 Kalsiummonofosfaatit
E400 Algiinihappo
E401 Natriumalginaatti
E402 Kaliumalginaatti
E403 Ammoniumalginaatti
E404 Kalsiumalginaatti
E405 Propyleeniglykolialginaatti
E406 Agar
E407 Karrageeni
E410 Johanneksenleipäpuun jauhe
E412 Guarkumi
E413 Tragantti
E414 Arabikumi
E415 Ksantaanikumi
E430 Polyoksietyleeni(8)monostearaatti
E433 Polyoksietyleeni(20)sorbitaanimono-oleaatti
E435 Polyoksietyleeni(20)sorbitaanimonostearaatti
E440 Pektiini
E442 Ammoniumfosfatidi
E444 Sakkaroosidiasetaattiheksaisobutyraatti (SAIB)
E450a Natrium- ja kaliumdifosfaatit
E450b Natrium- ja kaliumtrifosfaatit
E450c Natrium – ja kaliumpolyfosfaatit
E460 Mikrokiteinen selluloosa
E461 Metyyliselluloosa
E462 Etyyliselluloosa
E463 Hydroksipropyyliselluloosa
E464 Hydroksipropyylimetyyliselluloosa
E465 Metyylietyyliselluloosa
E470 Rasvahappojen suolat
E473 Rasvahappojen sokeriesterit
E1403 Valkaistu tärkkelys
E1404 Hapetettu tärkkelys
E1420 Tärkkelysasetaatti AA
E1421 Tärkkelysasetaatti VA

Happamuuden säätöaineet

E270 Maitohappo
E296 Omenahappo
E297 Fumaarihappo
E325 Natriumlaktaatti
E326 Kaliumlaktaatti
E327 Kalsiumlaktaatti
E330 Sitruunahappo
E331 Natriumsitraatit
E332 Kaliumsitraatit
E333 Kalsiumsitraatit
E334 Viinihappo
E338 Fosforihappo
E354 Kalsiumtartaatti
E355 Adipiinihappo
E500 Natriumkarbonaatit
E501 Kaliumkarbonaatit
E503 Ammoniumkarbonaatit
E504 Magnesiumkarbonaatit
E507 Suolahappo
E508 Kaliumkloridi
E513 Rikkihappo
E514 Natriumsulfaatti
E524 Natriumhydroksidi
E525 Kaliumhydroksidi
E526 Kalsiumhydroksidi
E527 Ammoniumhydroksidi
E528 Magnesiumhydroksidi
E575 Glukonodeltalaktoni (GDL)

Makeutusaineet

E420 Sorbitoli
E421 Mannitoli
E950 Asesulfaami
E951 Aspartaami
E952 Syklamaatti (kalsium, natrium)
E953 Isomaltitoli
E954 Sakkariini (kalsium,kalium)
E965 Maltitoli
E966 Laktitoli


Muut

E170 Kalsiumkarbonaatti
E290 Hiilidioksidi
E422 Glyseroli
E509 Kalsiumkloridi
E510 Ammoniumkloridi
E511 Magnesiumkloridi
E516 Kalsiumsulfaatti
E518 Magnesiumsulfaatti
E519 Kuparisulfaatti
E521 Natriumaluminiumsulfaatti
E530 Magnesiumoksidi
E535 Natriumheksasyanoferraatti
E536 Kaliumheksasyanoferraatti
E550 Natriumsilikaatit
E551 Piioksidi
E552 Kalsiumsilikaatti
E553 Magnesiumsilikaatti
E554 Natriumaluminiumsilikaatti
E559 Aluminiumsilikaatti
E560 Kaliumsilikaatti
E570 Steariinihappo
E572 Magnesiumstearaatti
E620 Glutamiinihappo
E621 Natriumglutamaatti
E641 L-Leusiini
E900 Dimetyylipolysiloksaani
E901 Mehiläisvaha
E903 Karnaubavaha
E904 Sellakka
E905 Parafiini ja parafiinivaha
E920 L-Kysteiinihydrokloridi
E967 Ksylitoli
E1100 Amylaasi
E1101 Proteaasi
E1102 Glukoosioksidaasi
E1103 Invertaasi
E1200 Polydekstroosi
E1201 Polyvinyylipyrrolidoni
E1202 Polyvinyylipyrrolidoni (liukenematon)
E1505 Trietyylisitraatti
E1518 Glyserolitriasetaatti
E1520 Propyleeniglykoli
E1521 Polyetyleeniglykoli
E1525 Etyyliselluloosa

Lähteitä:

https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi
https://www.taulukot.com

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä