Orbitaali -kirjasarja (e-Oppi)

Orbitaali -kirjasarja

e-Opin Orbitaali-kirjasarja (lukion kemia) on julkaistu peda.net -ympäristössä. Kirjasarjassa on jo tällä hetkellä julkaistu uuden opetussuunnitelman mukaiset:
Orbitaali 1 - Kemiaa kaikkiallla
Orbitaali 2 - Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Orbitaali 3 - Reaktiot ja energia

Pilottiversiot löytyvät (tiedustele Johannes Pernaa tai Ari Myllyviita):
Orbitaali 4 - Materiaalit ja teknologia
Orbitaali 5 - Reaktiot ja tasapaino