Orbitaali -kirjasarja (e-Oppi)

Orbitaali -kirjasarja

e-Opin Orbitaali-kirjasarja (lukion kemia) on julkaistu peda.net--ympäristössä. Kirjasarjassa on jo tällä hetkellä julkaistu voimassa olevan opetussuunnitelman mukaiset:
Orbitaali 1 - Kemiaa kaikkiallla
Orbitaali 2 - Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Orbitaali 3 - Reaktiot ja energia
Orbitaali 4 - Materiaalit ja teknologia
Orbitaali 5 - Reaktiot ja tasapaino

Syksyn 2019 aikana lähdetään työstämään uuden opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja. 

Lisäksi on ilmestynyt ilmainen Orbitaali - MarvinSketch -e-kirja molekyylimallinuksen opetuksen tueksi.