Monipuoliset työtavat Muuramessa

Esikoululaisen oppiminen on kokonaisvaltaista. Oppiminen perustuu lapsen kehitystasosta lähtevään toimintaan, jossa hyödynnetään arjen tilanteita. Oppimisessa esikoululainen on itse aktiivinen toimija.

Lapsilähtöisessä esiopetuksessa leikki on yksi tärkeimmistä tavoista oppia ja oivaltaa. Leikkiä käytetään suunnitelmallisesti oppimisen tukena, mutta ennen kaikkea leikin tulee lähteä lapsen omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Leikeissä lapsi käsittelee ja harjoittelee oppimisen asioita. Onnistuneet leikit vahvistavat lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta.

Lapsen omaa yritteliäisyyttä tuetaan esiopetuksessa yrittäjyyskasvatuksen avulla. Lapsen sisäinen yrittäjyys toteutuu ohjaamalla lasta omatoimisuuteen, osallisuuteen ja vastuullisuuteen. Lapsi osallistuu ikätasonsa mukaan toiminnan suunnitteluun ja valintojen tekoon. Näin lapsi oppii ottamaan vastuuta ja sitoutumaan toimintaan. Yrittäjyydessä keskitytään positiivisen asenteen ja yritteliäisyyden merkityksen korostamiseen omassa toiminnassa.

Työtapoja arvioidaan päivittäin ja saadut palautteet otetaan huomioon työtapojen suunnittelussa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä