Esiopetuksen tehtävä osana oppimisen polkua Muuramessa

Muuramen kunnan esiopetuksen toiminta-ajatus: Esiopetus tukee lasta kasvamaan leikin ja monipuolisten elämysten avulla kokonaisvaltaisesti toimivaksi, ehyeksi ja myötäeläväksi ihmiseksi, vastuulliseksi ja osallistuvaksi ryhmän jäseneksi sekä uteliaaksi tutkijaksi.

Esiopetusyksiköt kutsuvat lapset ja perheet tutustumaan esiopetuspaikkaan ennen esiopetusvuoden alkua. Tarvittaessa järjestetään yksilöllisiä siirtopalavereja varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ennen esiopetusvuoden alkua.

Esiopetusvuoden alussa järjestetään aloituskeskustelut sekä vanhempainilta. Esiopetus on velvoittavaa. Esiopetuksen henkilöstö ja huoltajat kantavat yhdessä vastuun esiopetukseen osallistumisesta. Lyhyistä poissoloista sovitaan suullisesti esiopetusryhmän henkilökunnan kanssa. Yli viiden päivän poissaoloista tehdään kirjallinen hakemus päiväkodin johtajalle. Lomakkeen saa esiopetusyksiköstä.

Esiopetusvuoden kulkua ohjaa esiopetuksen vuosikello, johon kirjattu yhteiset käytänteet ja aikataulut. Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia toimintavuodessa. Muuramessa esiopetus alkaa samana päivänä kuin perusopetus ja esiopetusvuosi päättyy aina 31.5. Esiopetusta annetaan 4 h/päivä. Esiopetus on maksutonta. Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta vahvistaa vuosittain esiopetuspäivät, jotka löytyvät Muuramen kunnan nettisivuilta. 

Leopsiin ( lapsen esiopetussuunnitelmaan) kirjataan esiopetusvuoden alkuvaiheessa yhdessä huoltajien kanssa lapsen yksilölliset tavoitteet esiopetusvuodelle, joita seurataan, arvioidaan ja tuetaan esiopetusvuoden aikana. Esiopetuksen tehtävänä on myös oppimisen ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen osana lapsen oppimisen polkua.

Esiopetuksessa on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmä kaikille muuramelaisille esioppilaille. Wilmassa on sähköisenä Leops (Lapsen esiopetussuunnitelma) selä oppimisen tuen lomakkeet.

Esikouluopettajat täyttävät tammi-helmikuussa lapsesta Esko-lomakkeen (Esikoulusta kouluun-lomakkeen). Opettaja kirjaa lomakkeeseen sen hetkisen näkemyksen lapsen toimimisesta esiopetusryhmässä. Huoltajat allekirjoittavat lomakkeen. Lomake toimitetaan viikolla 10 kouluille. Koulut käyttävät lomakkeita mm. pohjana luokkajaoissa ja ne siirtyvät lapsen tulevalle luokanopettajalle.

Helmi-maaliskuussa käydään Leopsin arviointi-keskustelut.

Luokkajako toteutetaan huhtikuussa. Alkuopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat, kunkin ryhmän erityisopetuksen järjestämistavan mukaan, ovat mukana luokkajaossa antamassa koululle tukea luokkien muodostamisessa.

Tarvittaessa järjestetään keväällä yksilöllisiä siirtopalavereja esiopetuksesta alkuopetukseen yhteistyössä huoltajien kanssa.

 

 

Kommentit

Esiopetuksen maksuttomuudesta ei ollut mitään, lisäsin yhden lauseen.
Vuosikello, johon on kirjattu....
Esiopetuksen tehtävänä on ennaltaehkäiseminen... minkä ennaltaehkäiseminen?

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä