Esiopetuksen arvoperusta Muuramessa

Muuramen kunnan arvomaailma tiivistyy kahteen sanaan:
Muuramen kunta on luova ja rohkea.

Muuramen varhaiskasvatussuunnitelman keskeisenä periaatteina ja arvoina on oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen. Oikeus turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön sekä tarvitsemaansa erityistukeen. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lisäksi lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, äidinkieleen, uskontoon ja katsomukseen.

Muuramen esiopetuksen arvoperusta on yksilöllisyyden huomioiminen, oikeudenmukaisuus, turvallisuus sekä kasvatuskumppanuus. Arvoperusta on työstetty huoltajilta ja henkilökunnalta saatujen kyselytulosten perusteella.

Yksilöllisyyden huomioiminen:
Lapsen vahvuuksien tunnistaminen ja kannustaminen yritteliäisyyteen
Lapsen ainutlaatuisuuden huomioonottaminen
Lapsen itsemääräämisoikeus ikä- ja kehitystaso huomioiden

Oikeudenmukaisuus:
Kaikki ovat tasa-arvoisia
Esiopetuksessa huomioidaan lapsen ja perheen uskonnolliset, kielelliset ja kulttuurilliset taustat

Turvallisuus:
Yhteisöllisyys, ryhmäytyminen ja yhteiset säännöt
Kaikilla hyvä ja turvallinen olo ryhmässä niin psyykkisesti kuin fyysisestikin
Turvalliset oppimisympäristöt

Yhteistyö huoltajien kanssa:
Lapsen ja perheen kasvatusnäkemyksen kunnioittaminen
Avoin keskustelukulttuuri
Yhteisen suunnan löytäminen vanhempien kanssa lapsen hyväksi

Kaiken toiminnan perustana esiopetuksessa on ilo.
Lapsen ilo oppia, keksiä, luoda ja oivaltaa.

 

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä