5.6 Paikallisesti päätettävät asiat

Kunnan OPS-sisältö

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö

Tainionmäen koulun perusopetuksen lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Opetussuunnitelman mukainen opetus, oppilashuolto ja tuki ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Huoltajien mahdollisuus olla mukana koulutyösssä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakultttuuria.

Toimintaamme tukevat mm. Lapset puheeksi -toimintamalli, kasvatuskeskustelut, kurinpidollisten keinojen käyttö (ks. liite Kurinpitotoimet ja menettelytavat), etäyhteyksiä hyödyntävä opetus, yhdysluokkaopetus, joustava perusopetus sekä opetusjärjestelyt erityisissä tapauksissa sekä opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva kerhotoiminta.

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä on kiinnitetty huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kasvatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn- ja vastuunjako sekä muu käytännön toteutus täsmennetään lukuvuosisuunnitelmassa.


Tarvittaessa koulu valmistelee vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun suunnitelman.

Yhdysluokkaopetuksen järjestäminen harkitaan koulussamme lukuvuosi kerrallaan huomioiden pedagogiset perusteet ja oppilasmäärien kehitys.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus toteutetaan lukuvuosittain tilanteen ja tarpeen mukaan.

Joustava perusopetus suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa tilanteen ja tarpeen mukaan ks. Oppilashuollon käsikirja.

Opetus erityisissä tilanteissa mahdollistetaan koulussamme tarpeen mukaan.

Opetushallituksen määräys OPH-866-2017

Kohta 5.6. Vuosiluokkiin sitoutumaton opiskelu muutetaan muotoon:

Koko koulun tai yksittäisen oppilasryhmän opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti, opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteet ja sisällöt opintokokonaisuuksittain sekä vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.

Yksittäisen oppilaan opiskellessa vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelmansa mukaan opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta koskevan päätöksenteon periaatteet yksittäisen oppilaan kohdalla sekä oppilaalle laadittavan opinto-ohjelman rakenteen ja sen laatimisen periaatteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä