14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä tuodaan esiin, mitkä tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 3-6.

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle.

Kunnan OPS-sisältö

Kivijärven laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden erityiset painotusalueet päätetään koulun lukuvuosisuunnitelmaa laadittaessa, kun suunnitellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kaikki tavoitteet ovat kuitenkin läsnä koulun arjessa päivittäin. Laaja-alaiset tavoitteiden toteutuminen toteutetaan oppiainerajat ylittävänä yhteistyönä. Yhteistyössä voi toimijoina olla eri ikäiset yhtenäiskoulun oppilaat. Koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan tapahtumat, retket ja teemapäivät, joissa laaja-alaista oppimista toteutetaan. Koulun henkilökuntaan kuuluvat suunnittelevat ja toteuttavat sekä arvioivat laaja-alaisten tavoitteiden toteutumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä