12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Opetushallituksen määräys 24.4.2017

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1 - 6 ja vuosiluokille 7 - 9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1 - 6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7 - 9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, josita tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voisaan osoittaa oppilaiden valittaviksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita ja niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppianeen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisesta taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioisaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

Kunnan OPS-sisältö

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tunteja on vuosiluokilla 1 - 6 yhteensä yhdeksän (9) vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7 - 9 yhteensä viisi (5) vuosiviikkotuntia. Vuosiluokkien 1 - 6 tunnit käytetään kuvataiteen, käsityön ja liikunnan kesken siten, että kullekin aineelle tulee kolme vuosiviikkotuntia yli valtakunnallisen tuntijaon minimituntimäärän. Vuosiluokkien 7 - 9 vuosiviikkotunneista yksi käytetään 7. vuosiluokan käsityöhön ja neljä taide- ja taitoaineiden valinnaisaineeseen vuosiluokilla 8 - 9.

Valinnaisten aineiden yhdeksästä (9) vuosiviikkotunnista yksi käytetään 6. vuosiluokan käsitöihin ja kahdeksan (8) kahteen eri valinnaisaineeseen vuosiluokilla 8 - 9, jotka voivat myös olla taide- ja taitoaineiden valinnaisaineita. Opetussuunnitelma kunkin taide- ja taitoaineen osalta laaditaan ottaen huomioon ko. oppiaineen paikallinen kokonaistuntimäärä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne.

Jos valinnaisten tuntien käyttö perustuu oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä