Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologia kansalaistaitona

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Keinoja tieto- ja viestintäteknologiaan tutustumiseen

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Tieto- ja viestintätekniikan monipuolisella hyödyntämisellä lisätään huoltajien tietoisuutta esiopetuksen toiminnasta. Lapset ovat aktiivisesti suunnittelemassa ja rakentamassa yhteistä oppimisympäristöä ja sitä muokataan lasten ehdotusten pohjalta. Kasvattajat suunnittelevat lapsille sopivan toiminnan lasten ehdotuksiin pohjautuen ja työskentelytavoissa huomioidaan lasten yksilölliset tarpeet. Kasvattaja arvostaa jokaisen lapsen osallisuutta ja kokemusta omasta esiopetuspäivästä. Tammijärven koulun esiopetusryhmällä ja koululla on yhteiskäytössä tablettilaitteita, joita lapset voivat käyttää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä