Osallistuminen ja vaikuttaminen

Demokratia, kestävä tulevaisuus ja lasten oikeudet

Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen luovat perustaa demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Tämä edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön toimintaan sekä luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa[1]. Esiopetuksessa kunnioitetaan näitä demokratian toteutumisen keskeisiä periaatteita. Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten vähitellen kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

[1] YK:n yleissopimus lastenoikeuksista 1989

Keinoja osallisuuden lisäämiseen

Esiopetuksen toimintaa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä lasten, esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Kun lapset ovat mukana vaikuttamassa, he oppivat samalla hahmottamaan yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa toimiminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapsia kannustetaan auttamaan toisia ja pyytämään tarvittaessa apua. Lasten on tärkeä saada kokea ja tietää, että he lapsina ovat oikeutettuja aikuisten apuun ja suojeluun.

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Lasten vaikuttamismahdollisuuksia lisätään kuuntelemalla lapsia, jolloin lapsi kokee tulevansa kuulluksi ja uskaltaa ilmaista ajatuksiaan. Luhangassa Tammijärven koulun yhteydessä toimivan esiopetuksen oppilaat osallistuvat koulun oppilaskunnan toimintaan omalla tasollaan. Myös esiopetusryhmästä valitaan lukuvuosittain koulun oppilaskunnan hallitukseen jäsen ja hänelle varajäsen. Tällä tavoin oppilaat pääsevät harjoittelemaan oppilaskunnassa toimimista ja vaikuttamista jo pienestä pitäen ja päätöksentekoon osallistumisesta tulee luontevaa toimintaa jo varhain.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä