Varkaus

Yhteistyö kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut,psykiatrisen sairaanhoitajan sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Varkaudessa perusopetuksessa on käytettävissä kaksi kuraattoria. Koulupsykologit ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat jalkautuneet kouluille (psykiatrinen sairaanhoitaja yläkouluilla). Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

Varkaudessa ja Joroisissa toimii yhteinen moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtajat, johtavien viranhaltijoiden edustus esiopetuksesta, perusopetuksesta, lukiosta, ammatillisen toisen asteen koulutuksesta, nuorisotoimesta, neuvola-, koulu-opiskeluterveydenhuollosta.. Tämä ryhmä vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (touko-kesäkuu ja marras-joulukuu) tai tarvittaessa useammin.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön asiantuntemusta käytetään myös avuksi erityisesti opetussuunnitelman laaja-alaisiin osaamisalueisiin liittyvien aiheiden kuten esimerkiksi turvataitojen käsittelyssä.