Pieksämäki

ESI- JA PERUSOPETUKSEN NIVELVAIHEEN YHTEISTYÖ PIEKSÄMÄEN KAUPUNGISSA

Pieksämäen kaupungissa esi- ja perusopetuksen yhteistyötä toteutetaan hyödyntäen lähikoulun ja oppilashuollon aluejaon mukaisia ryhmiä.

Yhteistyön muotoina ovat

  • perusopetuksen opettajien osallistuminen esiopetuksen syksyn vanhempainiltoihin. Esikoulun opettajat huolehtivat kutsuista.
  • esikoululaisten siirtopalaverit kouluun huhti-toukokuussa. Esiopetus hoitaa järjestelyt.
  • oppilaiden tutustuminen kouluun. Koulut kutsuvat tutustumispäivään.

 

Lisäksi suositellaan toteutettavan lapsilähtöistä yhteistyötä esimerkiksi yhteisten toimintatuokioiden, tapahtumien ja vierailujen muodossa.