Englanti painotteinen opetus

Englanti painotteinen opetus

Könönpellon koulussa oppilaalla on mahdollisuus opiskella joko suomenkielisessä perusopetuksessa tai ns. englantipainotteisessa opetuksessa. Englantipainotteisilla luokilla opiskellaan englanniksi matematiikka sekä ympäristö- ja luonnontieto ja soveltuvin osin muissakin oppiaineissa. Varsinainen englannin kielen opiskelu, joka muuten alkaisi toisella luokalla, aloitetaan ensimmäisellä luokalla aineenopettajan opettamana yhden viikkotunnin laajuisena. Luokalle voivat hakea oppilaat koko Varkauden kaupungin alueelta.