V Muisti

Muistin toiminta ja sen hermostollinen perusta


Sensorinen muisti

 • Aistiärsykkeiden vastaanotto ja tiedon valikointi
 • Liittää havainnon ja muistin toisiinsa
 • Kapasiteetti: suuri (vain pieni osa eteenpäin prosessoitavaksi)
 • Kesto: erittäin lyhyt

Työmuisti
 • Parhaillaan käytössä oleva muistitoiminto, “tässä ja nyt” –muisti.
 • Pienehkön tietomäärän pitäminen mielessä lyhyen ajan.
 • Muokataan ja jäsennetään tietoa. Toistettu ja harjoitettu tieto siirtyy säilömuistiin.
 • Aikaisemmat tiedot ja kokemukset palautuvat säilömuistista työmuistin käsiteltäviksi.
 • Kapasiteetti on rajoitettu, käsittelee kahdesta viiteen asiaa kerrallaan.
 • Mieltämisyksiköiden laajuus ja monipuolisuus vaikuttavat työmuistin tehokkuuteen.
 • Työmuistin tehokas toiminta on yhteydessä yksilön kognitiivisiin taitoihin.

Fonologinen silmukka

 • Kielellisen aineksen lyhytaikainen mielessä pitäminen
 • Kielellinen aines mielletään äänteinä
 • Yhteydessä kielien oppimiseen
 • Vasen päälakilohko

Visuaalis-avaruudellinen lehtiö

 • Näönvaraisen aineksen lyhytaikainen mielessä pitäminen
 • Kasvojen ja esineiden pitäminen työmuistissa aktivoi ohimo- ja otsalohkoja

Komentoyksikkö

 • Työmuistin eri toimintojen yhdistäminen ja säätely
 • Tarkkaavaisuuden säätely
 • Otsalohkot

Episodinen puskuri

 • Tapahtumien mieleen painaminen
 • Yhdistää fonologisen silmukan ja visuaalis-avaruudellisen lehtiön käsittelemät tiedot -> säilömuistiin kokonaiskuva tapahtumista


Säilömuisti

 • Tietoisen ja tiedostamattoman aineksen muistissa säilyttäminen
 • Hermoverkot: synaptisten yhteyksien voimistuminen ja rakentuminen
 • Kapasiteetti: suuri
 • Kesto: pitkä tai lyhyt (riippuu kognitiivisen prosessoinnin laadusta sekä muistiaineksesta ja sen käytöstä)
Taitomuisti: Miten suoritetaan toimintoja?

Sisältömuisti
 • Tietomuisti: tiedot asioista (kielellinen ja visuaalinen)
 • Episodinen muisti: tiedot tapahtumista (ohimolohkojen sisäosat ja hippokampus)

Mieleenpalauttaminen

 • Tietojen ja muistojen hakeminen säilömuistista työmuistiin.
 • Muistaminen on rekonstruktiivista: mieleen palauttaessa tiedot ja muistot rakentuvat uudelleen (vrt. tietokoneen muisti).
 • Mieleen palauttamiseen vaikuttaa se, miten asia on painettu mieleen, esimerkiksi opiskeltu.
 • Tietoja säilömuistista haetaan muistivihjeiden ja muistisääntöjen avulla.
 • Konteksti (asiayhteys) tukee sekä mieleen painamista että mieleen palauttamista.
 • Kehon tila ja mieliala vaikuttavat mieleen palauttamiseen.

Muistin hermostollinen perusta

 • Muistin toiminta ja oppiminen muuttavat hermosolujen synapsiyhteyksiä sekä seuraavat rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia (muistijälki).
 • Aivojen kaikki osat osallistuvat oppimiseen ja muistamiseen.
 • Tiedot ja muistot ovat satojen tai tuhansien hermosolujen välille muodostuneita sähkökemiallisia yhteyksiä.

Aivojen eri osat erikoistuneet käsittelemään erilaista informaatiota

 • Kielellisen aineksen prosessointi: vasen päälakilohko
 • Visuospatiaalinen aines: oikea päälakilohko, takaraivolohko
 • Mieleen painaminen: vasemman aivopuoliskon etuosa eli Brocan alue
 • Mieleen palauttaminen: oikea etuotsalohko
 • Sisältömuisti ja episodinen muisti: hippokampus
 • Työmuisti ja tarkkaavaisuus: etuotsalohkot

Ihmisellä on kaksi hippokampusta, jotka sijaitsevat ohimolohkojen sisäosissa.Unohtaminen

 • Ärsykkeiden tai tarkkaavaisuuden vuoksi asia ei siirry työmuistiin.
 • Asian käsittely työmuistissa on ollut riittämätöntä.
 • Mieleen palauttaminen ei onnistu.
 • Psyykkisen olotilan, mielialan ja vireyden vaikutus
 • Anterogradinen amnesia (uusien asioiden mieleen painaminen ei onnistu): ohimolohkon sisäosien ja hippokampuksen vaurio
 • Alzheimerin tauti
 • Retrogradinen amnesia (potilas ei muista, mitä tapahtui ennen sairastumista): laaja-alainen hermosolukato

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä