II Kognition hermostollinen perusta

Hermosolun rakenne ja toiminta

Hermoimpulssin eteneminen on sähkökemiallinen tapahtuma: impulssi etenee hermosolun sisällä sähköisesti ja hermosolusta toiseen kemiallisesti välittäjäaineiden avulla.
 • hermosolun toiminta perustuu siihen, että hermosolu on joko lepotilassa tai välittää hermoimpulsseja
 • dendriitti vastaanottaa hermoimpulssin toisesta hermosolusta
 • dendriittejä on useita yhdessä hermosolussa
 • sähköinen impulssi etenee tietoa kuljettavassa aksonissa sähköisesti
 • hermosolun ollessa lepotilassa hermosolun sisäpuolella on negatiivisempi sähkövaraus kuin ulkopuolella
 • hermoimpulssin edetessä aksonissa solun sisäpuolella on positiivisempi sähkövaraus kuin ulkopuolella
 • hermoimpulssin mentyä ohi ionipumppu palauttaa hermosolun normaalitilanteen
 • myeliinituppi nopeuttaa hermoimpulssin etenemistä kuroumista toiseen, impulssi ”hyppii” kuroumasta toiseen
 • myeliinituppi suojaa hermosolua ja eristää hermosoluja toisistaan
 • synapsiin tuleva hermoimpulssi vapauttaa synaptisissa rakkuloissa olevaa kemiallista välittäjäainetta
 • aksoni ja dendriitti eivät ole täysin kiinni toisissaan vaan liitoskohdassa on hermosoluhaarakkeiden välillä pieni rako (synapsirako)


Synapsitason tapahtumat:

 • kemiallinen viesti pääsee etenemään, jos synapsissa olevat välittäjäainemolekyylit sopivat dendriitin pinnassa oleviin pieniin aukkoihin eli reseptoreihin avain-lukko –periaatteella
 • kun välittäjäaine on suoriutunut tehtävästä, se irtoaa reseptorimolekyylistä
 • osa välittäjäaineista palaa takaisin lähtösoluun, osa kulkeutuu verenkierron mukana muualle ja osan entsyymit pilkkovat pieniin osiin
 • välittäjäaine voi toimia joko kiihottavasti tai estävästi
 • hermoimpulssi syntyy kun kiihottavasti vaikuttavien synapsien vaikutus on suurempi kuin estävien
 • hermosolu voi vastaanottaa vaikutuksia jopa tuhansista synapseista
 • ajallinen ja paikallinen summaatio

Hermoston rakenne

Somaattinen hermosto

Autonomisen hermoston tehtäviin kuuluu kehon biologisen tasapainotilan säätely eli homeostaasi. Hormonitoiminta on osa homeostaasia.

Aivojen osat ja niiden toiminta

KESKUSHERMOSTON eri osien yhteydet eivät ole aina näin suoraviivaiset, vaan toiminta on monimutkaisempaa.

Kaiken kaikkiaan aivot toimivat usein hyvin kokonaisvaltaisesti.


Lateralisaatio = Oikean ja vasemman aivopuoliskon työnjako

Lisää tietoa aivopuoliskojen työnjaosta löydät oppikirjan sivulta 43.Plastisiteetti ja kuntoutus

Plastisiteetilla tarkoitetaan aivojen muokkautuvuutta. Kaikki oppiminen edellyttää plastisuutta. Myös kuntoutuminen aivovauriosta perustuu aivojen muokkautuvuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä