IV Tarkkaavaisuus

Tarkkaavaisuuden jakaminen

Usein jaettu tarkkaavaisuus on tarkkaavaisuuden siirtämistä kahden kohteen välillä.


Tutkimusmenetelmänä:


Dikoottisen kuuntelun tehtävät (Cherry)
 • kahden tarinan kuunteleminen yhtä aikaa
 • tarkkavaisuuden suuntaaminen toiseen tarinaan ja toistaminen ääneen
 • cocktail party -ilmiö

Tarkkaavaisuuden valokeila
 • osa asioista tarkkaavaisuuden keskiössä, mutta suurin osa jää tietoisuuden ulkopuolelle
Tarkkaamattomuussokeus
 • kyvyttömyys huomata selvästi havaittavaa asiaa, kun huomio kohdistuu toiseen asiaan
Muutossokeus
 • tarkkaavaisuuden ulkopuolelle jääviä merkittäviä muutoksia ei yleensä huomata


Tarkkaavaisuusresurssit

Nilli Lavie: Tarkkaavaisuuden kapasiteetti on rajallinen.
 • Tarkkaavaisuuden kohdistaminen ja keskittyminen riippuvat tehtävän vaativuudesta ja uutuudesta.
 • Toiminnon automatisoituminen mahdollistaa useampien rinnakkaisten asioiden tekemisen / edestakaisen siirtymisen kahden eri tehtävän välillä.
 • Tarkkaavaisuuden jakamisella on rajoituksensa: kahden tai useamman vaativan tehtävän tekeminen ei onnistu yhtä aikaa.
 • Kiinnostus, motivaatio ja vireystila vaikuttavat tarkkaavaisuuteen.

Tarkkaavaisuuden hermostollinen perusta

Sisäisesti ohjautuva tarkkaavaisuus = vihreät alueet (päälakilohkon kautta kulkeva reitti)

Ulkoisten ärsykkeiden ohjaama tarkkaavaisuus = punaiset alueet (ohimolohkon kautta kulkeva reitti)

Molemmat reitit päätyvät otsalohkoon.

Tarkkaavaisuuden häiriöitä

 • Tarkkaavaisuuden ylläpitämisen vaikeudet pitkäkestoisissa tai vaativissa tehtävissä
 • Voimakkaan tunnetilan aiheuttama tarkkavaisuuden suuntaamisen ja jakamisen heikkeneminen

Inhiboinnin eli häiritsevien ärsykkeiden ja impulssien poissulkemisen vaikeus


 • ylivilkkaus (ADHD)
 • estoton käytös
Neglect-oireyhtymä
 • tarkkaavaisuus suuntautuu vain toiselle puolelle, tyypillisesti oikealle
 • syynä tavallisesti oikean aivopuoliskon päälakilohkon takaosien vaurio
 • vrt. pseudo-neglect

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä