III Havaitseminen

Aistitiedon kulku hermoverkossa


1. Aistinelimen ärsykkeitä vastaanottavat reseptorisolut reagoivat ympäristön fysikaalisiin muutoksiin.

2. A Aistitieto liikkuu hermosolujen muodostamaa sensorista hermorataa pitkin yleensä talamukseen, jossa tietoa esikäsitellään. Talamus välittää tiedon eteenpäin kyseisen aistin primaarille aivokuorelle.

2. B Tietoa kierrätetään myös aivokuorelta takaisin talamukseen ja jälleen aivokuorelle, kun aistiärsykkeitä verrataan sisäisiin malleihin.

2. C Talamuksella on yhteyksiä myös limbiseen järjestelmään ja aivorunkoon. Jos aistiärsyke herättää voimakkaita tunteita ja vaatii nopeaa toimintaa, ärsykkeeseen voidaan reagoida ilman aivokuoren osallisuutta. Tiedonkäsittely on tällöin automaattista ja tiedostamatonta.

3. Primaarisilla aivokuoren aistialueilla käsitellään ärsykkeiden yksinkertaisia piirteitä. Sekundaarisilla aivokuoren aistialueilla yhdistellään yksinkertaisia ärsykepiirteitä, esimerkiksi muotoa, liikettä ja väriä, äänenvoimakkuutta ja äänenkorkeutta.

4. Assosiaatioalueilla yhdistellään eri aistipiirejä, esimerkiksi näkötietoa ja kuulotietoa, toisiinsa.

Havaintoharhat

Ulkomaailman ärsykkeistä tehdyt virhepäätelmät

Virhepäätelmien syntymisen syitä

– Sisäiset mallit

– Fysiologiset syyt, esim.

  • Väsymys
  • Aistien adaptaatio

– Ärsykkeen epäselvyys tai lyhytaikaisuus

  • Havaintoharhojen avulla tutkitaan ihmisen havaitsemista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä