3. Miten opimme?

Oppitunti- ja kotitehtäviä


Tahaton ja tarkoituksellinen oppiminen

  • Mikä on ollut elämässäsi kaikkein merkityksellisin oppimiskokemus? Miksi?
  • Oliko oppiminen tuolloin tarkoituksellista vai tahatonta?


Kouluoppimiseen liittyvät tekijät

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä koulumenestykseen vaikuttavaa tekijää? Näpyttele vastauksesi sanapilveen.

Mihin oppikirjan s. 81 (107) kaavion osiin mainitsemasi asiat liittyvät? Mitä tekijöitä et tullut ajatelleeksi?

Mitkä tekijät voisit omalla kohdallasi huomioida paremmin? Näpyttele vastauksesi sanapilveen.

Miten aiot valmistautua psykologian kokeeseen? Miksi?
Kirjaa ylös vastauksiasi.

  • Miten aiot opiskella?
  • Miten pidät yllä motivaatiotasi?
  • Minkälaisia tavoitteita sinulla on?
Hyödynnä vastauksiasi, kun pohdit itseäsi oppijana oppimispäiväkirjassasi. Voit miettiä, mitä tekisit oppimasi perusteella toisin tai miksi jokin kokeeseen valmistautumistapasi on oppimisen psykologian näkökulmasta perusteltu.

OPPIMISPROSESSI:

Motivaatio ja tavoitteen asettelu

Tee testi s. 86 (115) ja pohdi sen tulosten avulla, mitkä tavoitteet motivoivat sinua oppimaan.


Treenaa opiskelumenetelmää Kysymys – väite – perustelu

Kysymys
Mihin kysymykseen teksti/puhuja pyrkii vastaamaan?
Kysymys otsikoi aiheen ja kertoo tarkastelutavan.

Väite
Millaisen vastauksen teksti/puhuja antaa kysymykseen? Tiivistä ydinajatus.

Perustelut
Miten vastausta on perusteltu tai millaiseen tietoon vastaus näyttäisi perustuvan?


Lue oppikirjasta s. 90-91 (vanhan kirjan käyttäjille monisteet) ja kokoa tekstin kysymys, väitteet ja perustelut oppimispäiväkirjaasi. Pohdi myös, miten omalla kohdallasi herätät kiinnostuksen ja pidät yllä motivaatiota opittavaa asiaa kohtaan. Mallivastauksen löydät täältä.

Keksi omakohtainen esimerkki positiivisesta ja negatiivisesta motivaatiokierteestä oheisen mallin s. 89 (s. 118) mukaisesti. Voit pohtia myös sitä, miten negatiivisen kierteen saisi muutettua positiiviseksi.

Sisäisten mallien hyödyntäminen -> uusi tieto liitetään aiempaan tietoon

Tee testi s. 91 (120). Pohdi, oletko missä määrin ja missä asioissa pintasuuntautunut, syväsuuntautunut vai strateginen opiskelija.

Oppimisen säätely

Tutustu oppikirjassa olevaan Eetun ja Julian tarinaan. Miten Eetu ja Julia onnistuvat säätelemään oppimistaan? Miten Julian oppimisen säätely muuttuu? Minkälainen oppimisen säätely on tyypillistä sinulle itsellesi?

Erilaisten opiskelumenetelmien käyttö

Tutustu täällä peda.netissä ja vanhassa oppikirjassa esiteltyihin opiskelumenetelmiin. Jaa kokemuksia erilaisista käyttämistäsi opiskelumenetelmistä. Pohdi, ovatko käyttämäsi menetelmät tietoa toistavia vai tietoa muokkaavia? Minkälaisia tietoa muokkaavia menetelmiä voisit ottaa käyttöön kielten, reaaliaineiden ja matematiikan opiskelussa? Jaa parhaat ideasi oheisella (ks. oik.) tehtäväpalstalla.

Stressin hallinta

  • aikataulutus ja tavoitteiden asettaminen riittävä vapaa-aika huomioiden
  • esim. erilaiset rentoutusmenetelmät

Anna vinkkejä siihen, miten hallita stressiä. Kirjoita vinkkisi tänne. Laita nimesi ja sitten kommenttisi kohtaan 'Message'. Paina lopuksi 'say'.


Sosiokulttuurinen näkökulma oppimiseen

Tutustu oppikirjan s. 104 – 110 (vanhan kirjan omistajille monisteet) ja tee tiivistelmä tai muistiinpanot kappaleesta kokeilemalla jotakin sinulle uutta opiskelumenetelmää. Raportoi kokeilustasi oppimispäiväkirjassasi.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä