PS6 Sosiaalipsykologia

Kurssin suoritus ja arviointi

Voit koostaa kurssin suorituksen haluamastasi kokonaisuudesta, joka muodostaa sinun oppimisportfoliosi. Kokonaisuuteen sinun tulee valita messut sekä kaksi muuta suoritusta. Kirjalliset tehtävät -osioon voi tehdä kaksi suoritusta, muihin vain yhden. Jokainen tehtävä on 30 pisteen arvoinen. Lisäksi monivalintatehtävistä on jaossa 30 pistettä.

Kirjalliset tehtävät

 • Opettaja antaa tehtäviä joidenkin oppikirjaan lukuihin liittyen. Tehtävät löytyvät pedanetistä luvun ensimmäiseltä sivulta otsikolla 'Portfoliotehtävä'.
 • Tee tehtävät Driveen ja vie valmis tehtävä Classroomiin oikealle kohdalle.
 • Mahdollisuuksien mukaan kirjallisissa tehtävissä käytetään vertaisarviointia, joka tehdään arviointiviikon aamupäivän tunneilla.
 • Tehtävien deadline on arviointiviikon aamupäivä.
Sosiaalipsykologinen tutkimus
 • Toteuta sosiaalipsykologinen tutkimus ja esittele se muulle ryhmälle.
 • Tutkimuksen voi tehdä yksin tai pareittain.
 • Tutkimukset esitellään arviointiviikon iltapäivän tunneilla.
Kurssikoe ja sen vertaisarviointi
 • Kurssikoe pidetään koepäivänä, jolloin vastataan yhteen koetehtävään oppikirjaa ja kurssin materiaaleja apuna käyttäen.
 • Kokeen jälkeen arvioidaan ja pisteytetään opiskelijatoverin tekemä vastaus.
Messut (pakollinen)
 • Valmistele koepäivälle messujuliste ja -pöytä haluamastasi sosiaalipsykologisesta aiheesta. Valmistaudu esittelemään aiheesi. Tee "messuosastosi" interaktiiviseksi ja haasta siihen tutustuva osallistumaan ja toimimaan.
 • Tehtävä tehdään pareittain tai kolmen hengen ryhmässä.
 • Samaan aihepiiriin liittyen ei voi tehdä kirjallista tehtävää.
 • Varatut aiheet: ryhmien väliset suhteet monikulttuurisessa maailmassa, parisuhdeväkivalta
Lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu monivalintatehtäviä (jokaisen luvun etusivulla) sekä itsearviointi ja palaute.

Classroomissa on lomake, johon sinun tulee kirjoittaa vasempaan reunaan nimesi ja taulukkoon tieto siitä, mitä ja minkäaiheisia portfoliotehtäviä aiot tehdä. Saat itsellesi lisäksi taulukon, johon voit merkitä pisteytyksesi.

Classroomiin kurssille (kohdasta + -> liity kurssille) pääset koodilla: dpxyct1

Arviointiviikon aikataulu:

ns. kertaustunti 12-14
- messut
- tutkimusten esittely

ns. koetunti
- 9-10 koetehtävän tekeminen
- 10-11 vertaisarviointi koe- tai portfoliotehtävästä
- 11-12 itsearviointi ja palaute yhteiskirjoittamisena

Portfoliotehtävien vertaisarviointi

Tehtävänäsi on antaa palautetta yhden vertaisesi portfoliotehtävästä (koetehtävästä) sekä arvioida tehtävä pistein 0-30. Koetehtävän arvioimista koskevat kohdat on alleviivattu.

30 = 6 p
25 = 5 p
20 = 4 p
15 = 3 p
10 = 2 p

Kun teet arviota toisen opiskelijan portfoliotehtävästä, kiinnitä huomioita seuraaviin asioihin:

Onko tehtävän materiaaleissa esiintyvät sosiaalipsykologiset ilmiöt tunnistettu ja onko valitun tehtävän ilmiötä käsitelty hyvin?
 • onko sitä selitetty riittävästi sosiaalipsykologian käsittein ja teorioin sekä esimerkkien avulla
 • onko aineistoa onnistuttu käsittelemään kriittisesti ja perustellen
 • kerro, missä vastaaja on onnistunut ja missä olisi parannettavaa
Kun mietit pisteytystä tehtävälle, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:
 • ilmiön tarkastelussa perusteluihin ja selityksiin kannattaa kiinnittää huomiota -> liian yksioikoiset tulkinnat heikentävät vastauksen arvoa
 • tehtävästä annettavat pisteet voit jakaa portfoliotehtävän tehtävänannossa olevilla tarkastelunäkökulmilla ja arvioida kutakin käsiteltyä kohtaa erikseen ynnäten lopuksi pisteet yhteen

Arvioi tehtävän onnistumista myös ajatteluntaitojen tasojen näkökulmista ja pohdi, mille tasolle tehtävässä yllettiin.

1-2 muistaa, palauttaa mieliin, toistaa opittua

1) Luetteloi, kuvailee, tunnistaa, nimeää, paikallistaa, löytää

2) Tulkitsee, kertoo esimerkein, yhteenvetää, päättelee, vertailee, selittää, esittää

3-6 uuteen tai aikaisempaan tietoon yhdistäminen

3) Toteuttaa, soveltaa, käyttää, kuvittelee käyttävänsä

4) Vertailee, analysoi, organisoi, jakaa osiin, määrittelee, löytää yhteyksiä, yhdistää

5) Tarkistaa, arvioi kriittisesti, testaa, kokeilee, selvittää, punnitsee

6) Luo, muotoilee, suunnittelee, tuottaa uutta, kehittää, muuttaa näkökulmaa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä