PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti

 • osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta

 • osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille

 • tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja

 • osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja

 • ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä

 • tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden

 • syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

 • tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta

 • tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena

 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus

 • tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä

 • psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen

 • uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä

 • stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot

 • keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito

 • mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä

 • sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä