Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
  • ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
  • tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
  • ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan
  • osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

KESKEISET SISÄLLÖT

  • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
  • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
  • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
  • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä