PS5

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (uusi OPS)

Oppikirja: Oivallus 5. Psykologiaa lukiolaisille. Otava. ISBN 978-951-1-31070-9. (Saatavana myös digitaalisena) 
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
•tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti,
persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit
•tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
•tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen
•syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja
persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta
•osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin
vuorovaikutuksen tuloksena
•osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden
ymmärtämiseen.

Keskeiset sisällöt
•persoonallisuuden määrittely
•persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
•vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai
näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psyko-
logia, temperamenttiteoria tai piirreteoria
•yksilöllisten erojen tutkiminen
•tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosi-
aalisissa verkostoissa
•kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä