PS1

PS1: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (pakollinen kurssi)

Oppikirja: Oivallus 1 - Psykologiaa lukiolaisille. Otava. ISBN 978-951-1-27287-8. (Saatavana myös digitaalisena)
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015


Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä
•tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset
toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä
hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla
•perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia
omaa opiskeluaan sen pohjalta
•osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä
tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita
•ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen
ajattelun peruspiirteitä.

Keskeiset sisällöt
Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta
•ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta
•perustietoa tunteista ja motivaatiosta
•kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan
•perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta
•esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista
•oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta
•tehokkaat opiskelumenetelmät
•motivaatio ja oppiminen

Psykologisen tiedon muodostuminen
•psykologian tutkimuskohteet
•arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero
•esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä