PS3

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (uusi OPS)

Oppikirja: Oivallus 3. Psykologiaa lukiolaisille. Otava. ISBN 978-951-1-30819-5. (Saatavana myös digitaalisena)
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä
kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
•perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja
muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätök-
senteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot
•perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä
•ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin
toimintoihin.
 
Keskeiset sisällöt
•kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä
•kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
•kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä
•havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden
biologinen perusta
•jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen,
esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä