8. Ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

Muistiinpanot kpl 8

Sosioemotionaaliset taidot ovat tärkeitä:
 • Ilman niitä on vaikea toimia toisten kanssa, aiheuttaa hankaluuksia niin itselle kuin muille.
 • Katso sosioemotionaaliset taidot s. 97 kuvasta ja keksi kuhunkin kohtaan käytännön esimerkkejä.
 • Kaikilla ihmisillä on tunteita ja kaikki tunteet ovat sallittuja. Ihmisillä on tiettyjä yhteisiä perustunteita, mutta samassa tilanteessa tunteemme ovat hyvin yksilöllisiä.
 • Ihmisen synnynnäinen temperamentti vaikuttaa tunteiden kirjoon.
 • Tunteet eivät saa johtaa mihin tahansa käyttäytymiseen.
 • Tunnetaitoja voi harjoitella:
  • voi opetella tunnistamaan ja nimeämään omia ja toisten tunteita
  • kannattaa opetella asettumista toisen ihmisen asemaan
  • tunteita voi opetella myös säätelemään, niitä ei kuitenkaan pidä tukahduttaa.
  • Kohtuullinen optimismi on hyväksi hyvinvoinnille.
  • Aggressio voi olla tarpeellinen tunne, mutta se on opittavat kanavoimaan muuten kuin aggressiivisuutena. Esimerkiksi liikennevalo-malli tai SUTUHAKA-malli.
 • Haastavia tunteita:
  • Pelko
  • Aggressio
  • Häpeä
  • Näistä kaikista tunteista voi olla hyötyä, mutta myös haittaa.
Yhteisön ja yhteiskunnan keinot:
 • Koulukiusaaminen on sitä, että sama opiskelija on toistuvasti kiusaamisen kohteena. Kiusaamisessa on mukana jollakin tapaa melkein koko yhteisö, esimerkiksi hiljaisena hyväksyjänä. Yksittäisen kiusaajan käytöstä on hankala säädellä, mutta jos yhteisö ei hyväksy toimintaa, yksilön on vaikea jatkaa sitä.
 • Taulukko s. 105 esittelee yhteiskunnan keinoja aggressiivisuuden torjuntaan. Sovellettuna nämä pätevät myös yhteisöihin, esimerkiksi kouluun.

Sosiaaliset vuorovaikutustyylit auttavat toimimaan ryhmässä:
 • Sosiaalinen on eri asia kuin sosiaalisesti taitava.
 • Hyviä vuorovaikutustyylejä voi harjoitella. Tustustu s. 107 kuvan vuorovaikutustyyleihin, niistä tavoiteltavin on assertiivinen eli jämäkkä.
 • Empatian edellytys on itsensä hyväksyminen. Jos on epävarma itsestään, on vaikea hyväksyä muita ja asettua muiden asemaan.

Sosiaalinen tuki:
 • Kaikkea sitä tukea mitä ihminen voi saada toisilta ihmisiltä.
 • Tunnetuki, esim. välittäminen
 • Käytännön tuki, esim. palvelukset ja raha
 • Tiedollinen tuki, esim. neuvot
 • Tulkintatuki, esim. rakentava palaute ja kiitokset
 • Sosiaalista tukea voi antaa läheiset ihmiset tai viranomaiset
 • Jokainen tarvitsee sosiaalista tukea ja sen puute on merkittävä hyvinvointia heikentävä seikka.