Kielikahvila

Kielikahvila lukuvuonna 2022 - 2023/Multi-lingual cafés 2022 -2023

Kielikahvilat jatkuvat keväällä 2023 Kahvila Nandassa. Kielikahviloita on noin kerran kuussa, lauantaisin klo 14.00 - 15.30. Kevään kielikahvilat järjestetään 21.1., 18.2., 18.3. ja 15.4. 2023.

The multi-lingual cafés will continue in the spring 2023 in Café Nanda, on Saturdays once a month, from 2 pm to 3.30 pm. The dates are 21.1., 18.2., 18.3. ja 15.4. 2023.

Kielikahvilassa pieniä muutoksia/Small changes in Multilingual Café

Kokeilemme hieman uudenlaista konseptia tämän lukuvuoden kielikahviloissa. Entiseen tapaan pyrimme saamaan paikalle äidinkielenään kieltä puhuvan keskustelun vetäjän, mutta rohkaisemme kielikahvilaan tulijoita juttelemaan keskenään eri kielillä, vaikka syntyperäinen vetäjä ei sillä kerralla pääsisikään mukaan. Tule kielikahvilaan katsomaan, löydätkö sieltä puhekumppanin sillä kielellä, mitä haluat puhua!

There is a small change in the Multilingual cafés this year. As before, we try to find native speakers to lead the conversation, but we encourage you to speak in foreign language with others, even if the native speaker isn't present that time. Come to Multilingual Café to see, if you find yourself someone to talk to in your prefered language! Ps. There will always be the possibility to speak Finnish.

Mikä on kielikahvila?

Kielikahvila on maksuton, monikielinen ja kaikille avoin tilaisuus, johon kuka tahansa voi tulla harjoittelemaan vierasta kieltä. Tarjolla on vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Joka kielellä on oma pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä, tai vaikkapa kuunnella toisten tarinointia. Kielikahvilat järjestetään Kahvila Nandassa, Savilahdenkatu 12. Halukkaat voivat siis myös ostaa esim. kahvia ja muita Nandan herkullisia tuotteita.

Kielikahvila kokoontuu noin kerran kuussa. Kullakin kerralla tarjolla olevat kielet ilmoitetaan saman viikon aikana tällä nettisivulla. Jos unohdat tämän sivun ositteen, löydät linkin tänne myös kansalaisopiston nettisivulta.

What is a Multi-lingual Café?

The Multi-lingual Café is an opportunity to speak Finnish or some other language. It is free, and it is for everyone. If you are interested in developing your languge skills, please feel welcome to come. Every language has it's own table, and there is a native-speaker with whom you can talk, or just listen to others speaking. The venue is Kahvila Nanda, Savilahdenkatu 12. So you can enjoy a cup of coffee or some other delicious products of Nanda.

The meetings are once a month. We put the languages that are available each time on this page. There is a link to this page on the webpage of the Mikkeli Community College (in case you don't find this page next time).

Voit löytää harjoittelukaverin myös netistä - You can find someone to practise with on the internet

Netistä löytyy ilmaisia sivustoja, joiden avulla voit hankkia keskusteluseuraa eri kielten harjoittelemista varten. Yksi esimerkki on
https://www.conversationexchange.com. Sivut eivät mitenkään liity kansalaisopiston toimintaan, mutta halusimme antaa vinkin siitä, mitä mahdollisuuksia sinulla on jatkaa kielten keskustelun harjoittelemista silloinkin, kun kielikahvila toimintaa ei ole.

On the internet there are free websites that help you find people with whom you can continue practising online. One example is https://www.conversationexchange.com . This is not connected to community college in any ways, but we wanted to give you a hint of what other possibilites you have at the times when there are no multilingual cafés.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä