Kielikahvila

Kielikahvilat jatkuvat syksyllä 2021

Kielikahvilatoimintaa on tarkoitus jatkaa syksyllä 2021. Tarkempaa tietoa tulee tälle sivulle myöhemmin.

The Multilingual Cafés are going to restart in autumn 2021. We'll inform about the details later.

Netistä löytyy ilmaisia sivustoja, joiden avulla voit hankkia keskusteluseuraa eri kielten harjoittelemista varten. Yksi esimerkki on
https://www.conversationexchange.com. Sivut eivät mitenkään liity kansalaisopiston toimintaan, mutta halusimme antaa vinkin siitä, mitä mahdollisuuksia sinulla on jatkaa kielten keskustelun harjoittelemista silloinkin, kun kielikahvila toimintaa ei ole.

On the internet there are free websites that help you find people with whom you can continue practising online. One example is https://www.conversationexchange.com . This is not connected to community college in any ways, but we wanted to give you a hint of what other possibilites you have at the times when there are no multilingual cafés.

Mikä on kielikahvila?

Kielikahvila on maksuton, monikielinen ja kaikille avoin tilaisuus, johon kuka tahansa voi tulla harjoittelemaan vierasta kieltä. Tarjolla on vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Joka kielellä on oma pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä, tai vaikkapa kuunnella toisten tarinointia. Kielikahvilat järjestetään Kahvila Nandassa, Savilahdenkatu 12. Halukkaat voivat siis myös ostaa esim. kahvia ja muita Nandan herkullisia tuotteita.

Kielikahvilalla on netissä oma kyselysivunsa, jonka avulla voit ilmoittaa kiinnostuksesi osallistua seuraavaan kielikahvilaan. Kyselyn sivulle pääset tällä sivulla olevasta linkistä. Käy tarkistamassa kyselyn tilanne, myös siihen on linkki tällä sivulla. Sieltä näet onko sinulle jo tulossa puhekaveria. Lisää tietoa kyselystä löydät alempaa tältä sivulta.
 
Kielikahvila kokoontuu noin kerran kuussa. Kullakin kerralla tarjolla olevat kielet ilmoitetaan myös saman viikon aikana tällä nettisivulla. Jos unohdat tämän sivun ositteen, löydät linkin tänne myös kansalaisopiston nettisivulta.

Kevään 2020 kielikahvilat järjestetään lauantaisin, klo 14.30 - 16.00. Päivämäärät ovat: 25.1., 29.2., loput kielikahvilat peruttu.

What is a Multi-lingual Café?

The Multi-lingual Café is an opportunity to speak Finnish or some other language. It is free, and it is for everyone. If you are interested in developing your languge skills, please feel welcome to come. Every language has it's own table, and there is a native-speaker with whom you can talk, or just listen to others speaking. The venue is Kahvila Nanda, Savilahdenkatu 12. So you can enjoy a cup of coffee or some other delicious products of Nanda.

The Multi-lingual Café has it's own survey page on internet. There you can tell us if you are intrested in participating the next event, and which language you would like to speak. You can go to the survey page from the link on this page. You can also check the answers and see, if there are already other people coming to talk with you. You find some advice on how to use the survey further down this page.

The meetings are once a month. We put the languages that are available each time also on this page. There is a link to this page on the webpage of the Mikkeli Community College (in case you don't find this page next time).

In the spring 2020 the Multi-lingual Cafés are on Saturday, from 14.30 to 16.00 hours. The dates are January 25, February 29, the rest of the meetings cancelled.

More information about the survey

• A language will be offered if there are at least two persons checked in for it and at least one of them is a mother tongue or fluent speaker.

 • Before choosing a language you might want to take a look, if anybody has already chosen to participate for some language. There is a link for that below the link for the survey.

 • In case a language is not on this list, but you are looking for a speaker, write it below the list in the "other" answer box.

• No IP address or names are logged and therefore there is currently no way to alter your ”vote” for a language at this time.

• The languages are in no real specific order, but languages which were already offered in Multi-lingual Café tend to be found close to the top of the list.

• Do return regularly to this page in the weeks and especially days before Multi-lingual Café, so you can follow up, if somebody has been found to match your language wish. If your language wish remains unmatched until the day before Multi-lingual Café, it means it cannot be offered this time. In this case feel free to join any of the languages which will take place (which have at least one mother tongue/fluent speaker). Keep checking back for the next Multi-lingual Café events, perhaps your language wish comes true next time.

• If you are a mother tongue speaker or fluent speaker you are also welcome to make an entry even if there are already other fluent/mother tongue speakers for the language you chose. That way more languages or more fluent speakers can be offered, which might be handy, if we have to split up language tables in case of many participants.

 • In case of any questions regarding the Multi-lingual Café, please contact kielikahvila.mikkeli@gmail.com

Lisää tietoa kyselystä

• Kieli on mukana kahvilassa, jos ainakin kaksi henkilöä on ilmoittautunut sinne, ja ainakin toinen heistä puhuu kieltä äidinkielenään.

 • Ennen kuin valitset kielen, saatat haluta katsoa, onko kieltä jo valittu. Tätä varten on erillinen linkki kyselylinkin alla.

 • Jos haluamaasi kieltä ei ole listalla, kirjoita kielen nimi listan lopussa kohtaan "muu"..

• IP osoitteesi tai nimesi ei kirjaudu minnekään. Näin ollen et myöskään pysty muuttamaan valintaasi jälkikäteen.

• Kielet eivät ole missään tietyssä järjestyksessä, mutta ne kielet, jotka ovat olleet useimmin mukana kielikahvilassa, ovat listan alkupäässä.

• Käy tarkastamassa kielesi tilanne ennen kielikahvilapäivää. Jos kohdassa "äidinkieli" ei haluamassasi kielessä ole ketään ennen kielikahvilan päivää, kieli ei toteudu. Yritä uudestaan ennen seuraavaa kielikahvilaa, tai osallistu jonkun sellaisen kielen pöytään, joka toteutuu! 

• Voit ilmoittautua äidinkieliseksi puhujaksi, vaikka kielessä olisi ennestään jo joku ilmoittautunut. Se saattaa mahdollistaa useamman kielen tarjoamisen tai kielen jakamisen useampaan ryhmään, jos osallistujia on paljon. 

 • Jos sinulla on kysyttävää kielikahvilasta, ota yhteyttä sähköpostiin kielikahvila.mikkeli@gmail.com

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä