Oppimisen arviointi

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat
edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä, edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa ja edistyminen ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Keskeistä arvioinnissa on nostaa esiin lapsen vahvuuksia. Palaute on yksinkertaista ja lapsen ikätason mukaista, esim. peukutus, hymiöt, symbolit ja selkeät kommentit. Vanhemmille palaute annetaan Wilma-viesteinä, vanhempien tapaamisissa ja mahdollisesti todistuksessa.