Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto uudistuu

Voimassa YO-kirjoitukset syksyllä 2021 tai sitä ennen aloittaneilla

Voimassa kirjoitukset K2022 tai sen jälkeen aloittaneilla

Neljä pakollista ainetta

äidinkieli + kolme seuraavista:
  • matematiikka
  • reaali
  • ruotsi
  • vieras kieli

Ylimääräisiä aineita saa suorittaa haluamansa määrän.
Viisi pakollista ainetta 

äidinkieli + neljä ainetta siten, että mukana on aineita vähintään kolmesta alla olevasta ryhmästä:
  • matematiikka
  • reaali
  • ruotsi
  • vieras kieli

Tutkintoon pitää sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän aine eli pitkä matematiikka, pitkä vieras kieli tai pitkä ruotsi. Pitkä vieras kieli voi olla englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä

Ylimääräisiä aineita saa suorittaa haluamansa määrän.

Reaaliaineita ovat:
BI, FI, FY, GE, HI, KE, PS, TE, UE/ET, YH
Tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Jos kirjoituskertoja jää väliin ulkomailla opiskelun, vuoden kestävän sairastumisen tai varusmiespalveluksen takia, voi hakemuksesta saada yhden tai kaksi kirjoituskertaa lisää.
 
Tutkinnon ollessa vielä kesken hylätyn aineen saa uusia kolme kertaa seuraavina kolmena kirjoituskertana.  
Jos tutkinto ei valmistu yllä mainitussa ajassa, se katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen. Aiemmin tehdyt hyväksytyt kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä.
Jos jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi. sama
Kompensaatiopisteiden kerääminen on helpottunut:
Mikäli kirjoituskertoja (3) on vielä jäljellä, voi kirjoitusaineita ottaa lisää, vaikka pakolliset YO-aineet olisi jo kirjoitettu.
sama
Ylioppilaskirjoitusten arvosanat (suluissa vastaava kurssiarvosana)
L (10)
E (9)
M (8)
C (7)
B (6)
A (5)
I (4)

Hylätyt improbatur-arvosanat ja niiden vaatimat kompensaatiopistemäärät:
i+ vaatii 12 p
i vaatii 14 p
i- vaatii 16 p
i= vaatii 18 p

Kompensaatiopisteitä voi kerryttää kaikista kirjoitusaineista:
L = 7 p
E = 6 p
M = 5 p
C = 4 p
B = 3 p
A = 2 p

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että yhden hylätyn pakollisen aineen voi kompensoida saamalla riittävästi pisteitä kaikista muista kirjoitusaineista. Kompensaatiossa hylätty suoritus ei muutu hyväksytyksi, mutta hylätystä huolimatta voi päästä ylioppilaaksi.
Kompensaatiopisteitä voi saada vain tutkintoon kuuluvista pakollisista aineista, ei ylimääräisistä.

Yhtä hylättyä voi kompensoida, siihen tarvitaan 10 pistettä. Pistetaulukko sama kuin ennen.
Mikäli neljä pakollista koetta on suoritettu hyväksytysti, mutta opinnot ovat kesken, voi tutkintoon lisätä uusia aineita, jos tutkintokertoja on jäljellä. sama, mutta viisi pakollista
Tutkinnon valmistumisen jälkeen tutkinnon täydentäjä saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta. sama
Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. sama
Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. sama
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi täydentää tutkintoaan uusilla kirjoitusaineilla. sama
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi kirjoittaa taydennyksenä eritasoisen kokeen kuin alkuperäiseen tutkintoon sisältyy. Esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittanut voi kirjoittaa lyhyen matematiikan tai päinvastoin. Samassa tutkintoaineessa voi suorittaa eri oppimäärien kokeita jo tutkinnon aikana. Siis esim. englannin tai matematiikan voi kirjoittaa sekä pitkänä että lyhyenä. Viiden pakollisen aineen joukkoon aineen voi kuitenkin laskea mukaan vain kerran.
Kaksoistutkintoa suorittava voi aloittaa kirjoitukset opiskeltuaan ammatillista tutkintoa vähintään 90 opintopisteen verran. sama
Ylioppilaaksi valmistuneella on oikeus täydentää tutkintoaan ja korottaa arvosanojaan siinä lukiossa, josta hän on valmistunut. Jos tämä lukio on lopettanut toimintansa, suoritusoikeus siirtyy asuinpaikkaa lähinnä olevaan lukioon. Muut lukiot voivat ottaa suorituksia vastaan, mutta velvollisuutta siihen ei ole. sama

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä