Ruokailu - Måltider

Ruokailu peruskouluissa ja päiväkodeissa - Maten i grundskolorna och daghemmen

Ruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua. Koulu- ja päiväkotiruokailussa lapsille ja nuorille opetetaan terveyttä, ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria.

Peruskouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan joka päivä maksuton terveellinen, tarkoituksenmukainen, ohjattu ja täysipainoinen lounas. Päiväkodeissa tarjotaan lisäksi aamu- ja välipalaa.

Ruoka on pääsääntöisesti suomalaista perusruokaa. Hyvään ateriaan kuuluvat lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, leipä, levite ja juoma. Ruoan valmistaa Loviisan kaupungin keskuskeittö.
Jatkamme ruokapalvelun sivustojen täydentämistä ja päivittämistä.

Ruokapalvelun yhteystietoja:
Ruokapalvelupäällikkö Annika Kuusimurto
puh. 0440555257
annika.kuusimurto@loviisa.fi

Ruokapalveluesimies Heli Grönlund-Temonen
puh. 0404828361
heli.gronlund-temonen@loviisa.fi

Keskuskeittiö
Ruokapalvelusesimies Susanne Lund
puh. 0440555367
keskuskeittio@loviisa.fi

 

***

Maten är en väsentlig del av barnets välfärd och tillväxt. Med måltiderna i skolorna och daghemmen undervisas barn och unga om hälsa, matvanor och finländsk matkultur.

I daghemmen och grundskolorna får barnen en avgiftsfri, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullviktig lunch varje dag. I daghemmen äter barnen dessutom frukost och mellamål.

Maten är i regel finländsk basföda. Till en bra måltid hör en varm rätt, sallad, råkost eller färskbit, bröd, bredbart pålägg och dryck. Maten tillreds av Lovisa stads centralkök.
Vi forsätter att uppdatera och tillägga information på kostservicens sidor.

Kostservicens kontaktuppgifter:
Kostservicechef Annika Kuusimurto
tel. 0440555257
annika.kuusimurto@loviisa.fi

Kostserviceförman Heli Grönlund-Temonen
tel. 0404828361
heli.gronlund-temonen@loviisa.fi

Centralköket
Kostserviceförman Susanne Lund
tel. 0440555367
keskuskeittio@loviisa.fi