Oppiminen

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman lähtökohtana ovat oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteistyössä rakentama arvoperusta: terve itsetunto, toisen arvostaminen, omatoimisuus, oman ja toisten töiden arvostus, aktiivisuus luonnon puolesta sekä ilmaisutaito.
Opetussuunnitelma perustuu oppimiskäsitykselle, jonka mukaan opetuksen tehtävänä on eri opiskelutekniikoiden oppiminen ja ajattelun taitojen kehittäminen.
Roution toimintamalliin sisältyy teemapäiviä, aihekokonaisuuksia ja
yhteistyötä Jalavan, yläkoulun ja päiväkotien/esikoulun kanssa.
Koulu on profiloitunut ympäristökasvatusta ja erilaisuuden hyväksymistä korostavaksi kouluksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä