Erityisopetus

Erityisopetus Routionmäenyhtenäiskoulussa


Tuen ensisijaisena tarkoituksena on ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia, sekä tukea lapsen oppimista omassa opetusryhmässään.

JOKAISELLE SUUNNATTU TUKI
Roution koulussa jokaiselle suunnattuja tukimuotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki ja tukiopetus. Tukiopetusta annetaan oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella vanhempien kanssa sovittavalla tavalla. Tukiopetus on ensisijaisesti tarkoitettu tilapäisesti opinnoissa jälkeen jääneille oppilaille.

TEHOSTETTU TUKI
Jos em. tukimuodot eivät ole riittäviä, oppilas voidaan ottaa tehostetun tuen piiriin. Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti.
Tehostettua tukea antavat koulussamme erityisopettajat pienryhmissä. Tällöin oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa, sekä pedagoginen arvio oppilashuoltotyöryhmässä.

ERITYINEN TUKI
Jos aiemmin mainitut tukitoimenpiteet eivät riitä, oppilas ohjataan tarvittaviin tutkimuksiin (psykologi, lääkäri, kuraattori tms.) vanhempia kuullen. Oppilaasta tehdään moniammatillisesti pedagoginen selvitys, jossa on selvitys oppilaan jo saamista tukitoimista, oppilaan toimintakyvystä oppijana ja yhteisön jäsenenä sekä arvio tarvittavasta erityisopetuksesta.

Erityistä tukea saadakseen oppilas tarvitsee hallinnollisen päätöksen erityisopetukseen siirtymisestä. Päätöksen tekee opetuspäällikkö edellä mainittuja asiantuntijoita ja vanhempia kuultuaan.

Kaikille erityisopetuspäätöksen saaneille oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

HOJKSin laatimisesta vastaavat Routionmäen yhtenäiskoulussa erityisopettaja, luokanopettaja ja vanhemmat sekä oppilas. HOJKS päivitetään vuosittain, useimmiten kolmikantakeskustelujen yhteydessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä